A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

English

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Oferta kursów opcyjnych oraz seminariów dyplomowych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach opcji studenci mają możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają także możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej. 

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
90 - - O
Literatura angielska I
45 5 exam O
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
30 3 exam O
Wprowadzenie do językoznawstwa
30 3 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 - - O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
45 - - O
4 - assessment O
Grupa A: Opcje
F
Kultura antyczna z elementami języka łacińskiego
30 4 exam O
Fonetyka i fonologia angielska
30 3 exam O

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
90 12 exam O
Literatura angielska II
45 5 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 4 exam O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
45 9 exam O
Grupa A: Opcje
F
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I
30 4 graded credit F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 - - O
Literatura angielska III
45 - - O
Cywilizacja USA
30 3 exam O
Wprowadzenie do przekładu
30 3 exam O
Wiedza o społeczeństwie i instytucjach Wielkiej Brytanii
30 3 graded credit O
Grupa A: Opcje
F
Wiedza o przyswajaniu i nauce języka
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Składnia języka angielskiego: forma, znaczenie i funkcja
30 3 exam O

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 12 exam O
Literatura angielska III
45 10 exam O
Literatura amerykańska I
45 5 graded credit O
Wiedza o społeczeństwie i instytucjach USA
30 3 graded credit O
Grupa A: Opcje
F
Physical Education
30 - assessment O
Gramatyka kontrastywna angielsko-polska
30 3 graded credit O

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 - - O
Literatura amerykańska II
45 5 exam O
Specialist Seminar
30 - - F
Historia języka angielskiego
30 3 exam O
Pragmatyka i komunikacja międzykulturowa
30 3 graded credit O
Kultura w przekładzie
30 3 assessment O
Przekład
30 - - O
Grupa A: Opcje
F
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II
30 4 graded credit F

Liczba opcji, które student powinien zrealizować na konkretnym roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach zajęć fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru dodatkowego języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Specialist Seminar
30 18 assessment F
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 8 exam O
Filozofia
30 3 exam O
Przekład
30 4 graded credit O
Grupa A: Opcje
F