A A A pl | en
Faculty of Philology

RUSSIAN

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Russian
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe, m.in. z zakresu historii literatury rosyjskiej, wiedzy o języku i kulturze rosyjskiej. Plan studiów zawiera także przedmioty fakultatywne, takie jak konwersatoria monograficzne, drugi język słowiański, seminarium licencjackie (do wyboru: literaturoznawcze lub językoznawcze), dzięki którym studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać własne zainteresowania filologiczne.

Graduation

Praca licencjacka, egzamin dyplomowy

If you want to learn more, see the full study programme

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 9,0 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
45 4,0 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Historia Rusi Kijowskiej i Moskiewskiej do końca XVII wieku
30 3,0 exam O
Podstawy gramatycznego opisu języka
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 3,0 exam O
Rosja współczesna
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Podstawy wiedzy o kulturze prawosławia
30 2,0 exam O
4 - assessment O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
 • O - obligatory
 • F - elective

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 10,0 exam O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
45 4,0 exam O
Wstęp do językoznawstwa
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II
30 2,0 exam O
gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki kontrastywnej ros.-pol. I
60 4,0 zaliczenie na ocenę O
Analiza dzieła literackiego
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Kultura rosyjska
30 3,0 exam O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
 • O - obligatory
 • F - elective

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
150 10,0 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)
45 4,0 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.
60 4,0 zaliczenie na ocenę O
Historia ZSRR
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Academic English
60 4,0 zaliczenie na ocenę O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
WF
30 - assessment O
 • O - obligatory
 • F - elective

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
120 8,0 exam O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)
45 4,0 exam O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego I
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II
60 4,0 exam O
Język w przestrzeni komunikacyjnej
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z historii myśli rosyjskiej
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
WF
30 - assessment O
 • O - obligatory
 • F - elective

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury rosyjskiej XX w.
45 4,0 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego II
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia translatoryjne
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Język biznesu - poziom średni
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Słowo w systemie języka i w tekście
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
GRUPA: Seminarium
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
 • O - obligatory
 • F - elective

Studenci na każdym roku studiów wybierają następującą ilość spośród wskazanych konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej: rok I dwa wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery wykłady. Do wyboru jest również seminarium licencjackie oraz drugi język słowiański.

Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego- nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6,0 exam O
Historia literatury rosyjskiej XX w.
45 4,0 exam O
Ćwiczenia translatoryjne
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Język biznesu - poziom średni
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
6 1,0 assessment O
GRUPA: Seminarium
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
 • O - obligatory
 • F - elective