A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Romanian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Romanian
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym w języku rumuńskim, złożonym na podstawie pracy licencjackiej napisanej także po rumuńsku. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne. Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka rumuńskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. Program studiów przekazuje wiedzę z zakresu kultury, historii, geografii obszaru rumuńskojęzycznego. Przedmioty językoznawcze pozwalają na zdobycie pogłębionej wiedzy na temat struktury oraz historii języka rumuńskiego. Program obejmuje również zajęcia do wyboru stanowiące 30% całości punktów ECTS, co procentuje pogłębieniem ogólnej wiedzy humanistycznej studentów. Studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+.

Graduation

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Geografia gospodarcza i turystyczna Rumunii
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego Ia (fonetyka)
30 3 exam O
Historia Rumunii
30 4 exam O
Podstawy językoznawstwa
30 3 exam O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 exam O
Praktyczna nauka języka rumuńskiego I
150 - - O
4 - assessment O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Folklor rumuński
30 4 exam O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego Ib (morfologia)
30 3 exam O
30 3 assessment O
Literatura rumuńska w przekładach na język polski
30 4 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Praktyczna nauka języka rumuńskiego I
150 19 exam O
Współczesne kino rumuńskie
30 4 exam O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 exam O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego IIa (morfoskładnia)
30 - - O
30 3 exam O
Literatura rumuńska XIX w.
60 6 exam O
Praktyczna nauka języka rumuńskiego II
120 - - O
Physical Education
30 - assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego IIa (morfoskładnia)
30 6 exam O
Gramatyka opisowa języka rumuńskiego IIb (leksykologia)
30 3 exam O
Korespondencja biznesowo-handlowa
30 2 assessment O
Literatura rumuńska XX w.
60 6 exam O
Praktyczna nauka języka rumuńskiego II
120 14 exam O
Physical Education
30 - assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia języka rumuńskiego
30 3 exam O
Języki specjalistyczne - tłumaczenia biznesowe
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka rumuńskiego III
90 - - O
Współczesna literatura rumuńska
60 6 exam O
Współczesne społeczeństwo rumuńskie
30 3 exam O
Komunikacja internetowa
30 4 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zrealizować 3 opcje, a na III roku 2 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Licząca 30h opcja projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego lub zajęcia prowadzone przez profesorów wizytujących.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy tłumaczeń ustnych z języka rumuńskiego
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka rumuńskiego III
90 10 exam O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O