A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme first cycle Faculty of Philology

Ukrainian with the Russian language

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Ukrainian with the Russian language
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów I stopnia na kierunku filologia ukraińska z językiem rosyjskim przewiduje naukę od podstaw dwóch języków wschodniosłowiańskich – języka ukraińskiego (poziom C1), języka rosyjskiego (poziom В2). Na program studiów składają się cztery zasadnicze moduły przedmiotów: językoznawczy, literaturoznawczy, kulturoznawczo-historyczny.

Graduation

Praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
165 11 graded credit O
Wstęp do językoznawstwa
30 2 graded credit O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I
30 2 graded credit O
4 - assessment O
Literacka mapa Ukrainy I
30 3 exam O
Hermeneutyka tekstu
30 2 graded credit O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka ukraińskiego I
135 11 exam O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego I
30 4 exam O
Historia Ukrainy X-XX w.
30 2 graded credit O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2 graded credit O
Kultura Ukrainy
30 4 exam O
Literacka mapa Ukrainy II
30 3 exam O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O
Współczesna Ukraina
30 2 graded credit O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
90 6 graded credit O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II
30 2 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 9 graded credit O
Literacka mapa Ukrainy III
30 3 exam O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka ukraińskiego II
120 10 exam O
Gramatyka opisowa języka ukraińskiego II
30 4 exam O
Historia języka ukraińskiego I
30 2 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Warsztaty pisania prac
30 2 graded credit O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
150 11 exam O
Literacka mapa Ukrainy IV
30 3 exam O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka ukraińskiego III
90 6 graded credit O
Translatoryka
30 2 graded credit O
Język prawa i biznesu
30 2 graded credit O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
90 6 graded credit O
Wprowadzenie do teorii literatury
30 2 graded credit O
Literacka mapa Ukrainy V
30 3 exam O
Grupa: Seminarium licencjackie
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O

Spośród konwersatoriów monograficznych z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej studenci wybierają na roku I, II i III po cztery konwersatoria. Studenci wybierają (zgodne ze swoimi zainteresowaniami badawczymi) seminarium licencjackie spośród dwóch zaproponowanych: językoznawczego i literaturoznawczego. Każdy student musi uzyskać 64 punkty ECTS z tej grupy zajęć oraz zrealizować 420 godzin. Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka ukraińskiego III
90 8 exam O
Język prawa i biznesu
30 2 graded credit O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Literacka mapa Ukrainy VI
30 3 exam O
Przekład tekstów użytkowych
30 2 graded credit O
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
90 7 exam O
Podstawy tłumaczenia ustnego
30 2 graded credit O
Grupa: Seminarium licencjackie
O
Konwersatorium monograficzne z zakresu filologii wschodniosłowiańskiej
O