A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philosophy

Cognitive Science

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Cognitive Science
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Philosophy

Programme

ISCED classification:
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia mają charakter badawczy oraz tutorialowy. Pod opieką pracownika naukowego student projektuje tok swoich studiów w optymalny sposób na potrzeby realizacji projektu badawczego, stanowiącego przedmiot pracy dyplomowej. Jednocześnie w trakcie "Proseminarium" i "Seminarium kognitywistycznego" (trzy semestry) studenci integrują wiedzę z dyscyplin szczegółowych w interdyscyplinarne, kognitywistyczne rozumienie ludzkiego oraz sztucznego poznania. Osoby uprzednio niestudiujące określonych dyscyplin składowych kognitywistyki obowiązane są do uzupełnienia podstaw tych dyscyplin. Kursy obecne w programie studiów prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii UJ (z Zakładów: Kognitywistyki, Logiki, Epistemologii, Ontologii, Estetyki, Etyki, Filozofii Nauk Przyrodniczych, Badań nad Etyką Zawodową i Pracowni Retoryki Logicznej) oraz Instytutu Psychologii UJ (z Zakładów: Psychofizjologii, Psychologii Eksperymentalnej oraz Psychologii Społecznej), których bogaty dorobek naukowy daje gwarancję wysokiego poziomu merytorycznego studiów.

Graduation

Ukończenie studiów wymaga zaliczenia obowiązkowych kursów, uzyskania określonej liczy punktów ECTS, pozytywnej oceny pracy dyplomowej, oraz zdania egzaminu dyplomowego.

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do kognitywistyki
60 5 exam O
Podstawy filozofii teoretycznej
60 4 exam O
Logika
60 5 exam O
Technologie informacyjne
60 3 graded credit O
Psychologia poznawcza
60 5 exam O
Psychologia różnicowa
45 5 exam O
Physical Education
30 - assessment O
5 - assessment O

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia umysłu
60 5 exam O
Antropologia filozoficzna
30 3 exam O
Teoria mnogości
60 5 exam O
Statystyka
60 5 exam O
Informatyka
60 5 exam O
Neurobiologia behawioralna
60 5 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Elementy prawa autorskiego
15 1 graded credit O
Podstawy filozofii praktycznej
60 4 exam O

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Epistemologia
45 5 exam O
Matematyka
60 5 exam O
Sztuczna inteligencja
60 5 exam O
Modelowanie
45 5 exam O
Wiedza o języku
45 5 exam O
30 - assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Percepcja
45 5 exam O
Uwaga i pamięć
45 5 exam O
Interpretacja badań EEG w neuronauce
45 5 exam O
30 - assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 42 punky ECTS w toku studiów (w tym minimalnie 20 na II roku). Łącznie w toku studiów student otrzymuje 180 punktów ECTS (w tym 170 punktów za kursy obowiązkowe i fakultatywne oraz 10 punktów za egzamin dyplomowy). Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metodologia badań kognitywistycznych
45 - - O
Myślenie i rozumowanie
45 5 exam O
30 - assessment O
Świadomość
45 5 exam O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O

W ramach grupy zajęć fakultatywnych należy uzyskać co najmniej 105 punktów ECTS w toku studiów. Instytut Filozofii stara się o możliwie szeroką i ciągle aktualizowaną ofertę kursów fakultatywnych. O ich uruchomieniu w danym roku decyduje dyrekcja w porozumieniu z Radą Naukową Instytutu Filozofii, zwracając uwagę m.in. na liczebność grup studenckich i bieżącą organizację pracy badawczej i dydaktycznej. Aktualne informacje znajdują się na stronie Instytutu Filozofii (www.filozofia.uj.edu.pl).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Action and cognition
60 5 exam O
30 8 exam O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O
Metodologia badań kognitywistycznych
15 5 exam O