A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Polish Studies

Polish Studies—Cultural Anthropology

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Polish Studies—Cultural Anthropology
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program w wymiarze 2254 godzin i 180 punktów ECTS realizowany jest w postaci zajęć stacjonarnych, opartych w zdecydowanej większości na bezpośrednim kontakcie ze studentami. Do przedmiotów, które nie wymagają bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich zaliczamy kurs BHK, praktyki zawodowe oraz napisanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego w ramach „Antropologiczno-kulturowego seminarium licencjackiego”. Program obejmuje zajęcia obligatoryjne w wymiarze 1654 godzin i 110 punktów ECTS oraz zajęcia fakultatywne wymiarze 600 godzin i 70 punktów ECTS (w tym seminarium licencjackie w wymiarze 60 godzin i 14 punktów ECTS).  

Graduation

Pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego. Szczegółowe wymagania dotyczące prac dyplomowych dla I stopnia studiów określone są w osobnym dokumencie dostępnym na stronie Wydziału Polonistyki UJ w zakładce Nauka > Jakość kształcenia > Procedury doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Polonistyki.

OPIS GRUPY A: Student(ka) wybiera obowiązkowa jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY B: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY C: W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny kurs z listy „Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym semestrze. W sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne opcje kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową antropologiczno-kulturową językoznawczą.

OPIS GRUPY D: Student(ka) wybiera jeden z pięciu 60-godzinnych kursów „Literatury powszechnej”.

OPIS GRUPY E: Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.

OPIS GRUPY F: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY G: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY H: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

Studenci muszą w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 punkty ECTS.

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura staropolska-wykład
30 2 assessment O
GRUPA A: Literatura staropolska – ćwiczenia
O
Poetyka z elementami teorii literatury-ćwiczenia
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 assessment O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia filozofii-wykład
30 2 exam O
Historia filozofii-ćwiczenia
30 2 assessment O
Wprowadzenie do wiedzy o kulturze
30 3 exam O
Literatura w perspektywie antropologii kultury
30 3 assessment O
Antyk i Biblia w kulturze
30 2 assessment O
Współczesne życie literackie i instytucje kultury
30 2 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Nauki pomocnicze
15 1 assessment O
30 2 assessment O

OPIS GRUPY A: Student(ka) wybiera obowiązkowa jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY B: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY C: W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny kurs z listy „Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym semestrze. W sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne opcje kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową antropologiczno-kulturową językoznawczą.

OPIS GRUPY D: Student(ka) wybiera jeden z pięciu 60-godzinnych kursów „Literatury powszechnej”.

OPIS GRUPY E: Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.

OPIS GRUPY F: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY G: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY H: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

Studenci muszą w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 punkty ECTS.

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura staropolska-wykład
30 2 exam O
GRUPA A: Literatura staropolska – ćwiczenia
O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 assessment O
GRUPA B: Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia
O
Gramatyka opisowa języka polskiego-wykład
30 2 exam O
Gramatyka opisowa języka polskiego-ćwiczenia
30 3 assessment O
Literatura w perspektywie antropologii kultury
30 3 assessment O
Poetyka z elementami teorii literatury – ćwiczenia
30 2 assessment O
Literatura mniejszości narodowych
30 3 exam O
Kultura języka
30 2 assessment O
Antyk i Biblia w kulturze
30 2 exam O
Physical Education
30 - assessment O
30 2 exam O
GRUPA C: Opcja kierunkowa antropologiczno-kulturowa
O

OPIS GRUPY A: Student(ka) wybiera obowiązkowa jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY B: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY C: W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny kurs z listy „Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym semestrze. W sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne opcje kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową antropologiczno-kulturową językoznawczą.

OPIS GRUPY D: Student(ka) wybiera jeden z pięciu 60-godzinnych kursów „Literatury powszechnej”.

OPIS GRUPY E: Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.

OPIS GRUPY F: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY G: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY H: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

Studenci muszą w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 punkty ECTS.

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura oświecenia i romantyzmu - wykład
30 2 assessment O
Literatura oświecenia i romantyzmu – ćwiczenia
30 3 assessment O
Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej
30 2 exam O
Historia literatury polskiej 1918-1945-wykład
30 1 exam O
GRUPA B: Historia literatury polskiej 1918-1945 – ćwiczenia
O
Historia języka
30 2 exam O
Literatura w perspektywie antropologii kultury
30 2 exam O
Literatura w perspektywie etnologicznej
30 2 assessment O
Poetyka z elementami teorii literatury – ćwiczenia
30 2 assessment O
30 - assessment O
GRUPA C: Opcja kierunkowa antropologiczno-kulturowa
O
GRUPA D: Literatura powszechna
O
GRUPA E: Opcja
O

OPIS GRUPY A: Student(ka) wybiera obowiązkowa jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY B: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY C: W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny kurs z listy „Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym semestrze. W sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne opcje kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową antropologiczno-kulturową językoznawczą.

OPIS GRUPY D: Student(ka) wybiera jeden z czterech 60-godzinnych kursów „Literatury powszechnej”.

OPIS GRUPY E: Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.

OPIS GRUPY F: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY G: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY H: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

Studenci muszą w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 punkty ECTS.

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura oświecenia i romantyzmu - wykład
30 2 exam O
Literatura oświecenia i romantyzmu – ćwiczenia
30 3 assessment O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 assessment O
GRUPA F: Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia
O
Zarządzanie kulturą
30 3 assessment O
Poetyka z elementami teorii literatury-wykład
30 2 exam O
Poetyka z elementami teorii literatury – ćwiczenia
30 2 assessment O
Literatura w perspektywie etnologicznej
30 3 assessment O
Estetyczne kategorie literatury
30 2 assessment O
30 - assessment O
GRUPA C: Opcja kierunkowa antropologiczno-kulturowa
O
GRUPA D: Literatura powszechna
O
GRUPA E: Opcja
O

OPIS GRUPY A: Student(ka) wybiera obowiązkowa jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY B: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY C: W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny kurs z listy „Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym semestrze. W sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne opcje kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową antropologiczno-kulturową językoznawczą.

OPIS GRUPY D: Student(ka) wybiera jeden z pięciu 60-godzinnych kursów „Literatury powszechnej”.

OPIS GRUPY E: Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.

OPIS GRUPY F: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY G: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY H: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

Studenci muszą w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 punkty ECTS.

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura Pozytywizmu-wykład
30 2 exam O
GRUPA G: Literatura pozytywizmu – ćwiczenia
O
Historia literatury polskiej 1945-1989-wykład
30 1 exam O
GRUPA F: Historia literatury polskiej 1945-1989 – ćwiczenia
O
Estetyczne kategorie literatury
30 3 exam O
Literatura w perspektywie etnologicznej
30 4 exam O
Historia Polski
30 2 exam O
Ochrona własności intelektualnej
15 1 assessment O
30 - assessment O
Antropologiczno-kulturowe seminarium licencjackie
30 4 assessment O
GRUPA C: Opcja kierunkowa antropologiczno-kulturowa
O
GRUPA E: Opcja
O

OPIS GRUPY A: Student(ka) wybiera obowiązkowa jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY B: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY C: W semestrach 2, 3, 4 i 5 student(ka) realizuje jeden wybrany 30-godzinny kurs z listy „Opcji kierunkowych antropologiczno-kulturowych” dostępnych w danym semestrze. W sumie w trakcie studiów student(ka) musi zrealizować cztery 30-godzinne opcje kierunkowe antropologiczno-kulturowe w tym obowiązkowo jedną opcję kierunkową antropologiczno-kulturową językoznawczą.

OPIS GRUPY D: Student(ka) wybiera jeden z pięciu 60-godzinnych kursów „Literatury powszechnej”.

OPIS GRUPY E: Student(ka) wybiera dwie opcje 60-godzinne, pierwszą z nich realizuje na II roku studiów, drugą na III roku studiów.

OPIS GRUPY F: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 60-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY G: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

OPIS GRUPY H: Student(ka) wybiera obowiązkowo jeden 30-godzinny kurs autorski.

Studenci muszą w trakcie studiów zrealizować przedmiot z dziedziny nauk społecznych za nie mniej niż 4 punkty ECTS.

Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Literatura Młodej Polski-wykład
30 2 exam O
GRUPA H: Literatura Młodej Polski – ćwiczenia
O
30 8 exam O
Antropologiczno-kulturowe seminarium licencjackie
30 10 assessment O
Praktyki
150 5 assessment O
GRUPA E: Opcja
O