A A A pl | en
Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

APPLIED COMPUTER SCIENCE

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Applied Computer Science
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0613
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami matematycznymi oraz informatycznymi. W szczególności, głównie na II i III roku, program przewiduje możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych.

Graduation

egzamin dyplomowy

If you want to learn more, see the full study programme

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna I
60 6,0 exam O
Język C
60 6,0 exam O
Logika i teoria mnogości
60 6,0 exam O
Podstawy informatyki
60 6,0 exam O
4 - assessment O
Wstęp do architektury komputerów
60 5,0 exam O
Wychowanie fizyczne
30 - assessment O
 • O - obligatory
 • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algebra i geometria
60 5,0 exam O
Analiza matematyczna II
60 5,0 exam O
Język C++
45 5,0 zaliczenie na ocenę O
Matematyka dyskretna
60 5,0 exam O
Prawo internetu
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Systemy operacyjne
60 5,0 exam O
Wychowanie fizyczne
30 - assessment O
Absolwent na rynku pracy
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 assessment F
Podstawy pracy w systemie Linux
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Wystąpienia publiczne
15 2,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obligatory
 • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algorytmy i struktury danych I
60 4,0 assessment O
Fizyka
60 5,0 exam O
Inżynieria oprogramowania
60 4,0 assessment O
60 4,0 assessment O
Język Java
60 5,0 exam O
Metody numeryczne
60 5,0 exam O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka
60 4,0 zaliczenie na ocenę O
Interfejsy graficzne
60 6,0 exam F
Język Python
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Semantyczny Internet
60 6,0 exam F
Techniki WWW
60 6,0 exam F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6,0 exam F
Wstęp do telekomunikacji
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obligatory
 • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algorytmy i struktury danych II
60 5,0 exam O
Elektronika cyfrowa
45 4,0 zaliczenie na ocenę O
60 4,0 exam O
Sieci komputerowe
60 5,0 exam O
Absolwent na rynku pracy
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2,0 exam F
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 assessment F
Google Associate Cloud Engineer
45 5,0 zaliczenie na ocenę F
Google Data Analyst
45 5,0 zaliczenie na ocenę F
Grafika komputerowa
60 6,0 exam F
Podstawy pracy w systemie Linux
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Podstawy transmisji danych
60 6,0 exam F
Programowanie obiektowe w C++
30 4,0 assessment F
Programowanie sieciowe
60 6,0 exam F
Programowanie w języku Fortran 90/95
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6,0 exam F
Systemy czasu rzeczywistego
60 6,0 exam F
Systemy pomiarowo-kontrolne
60 6,0 exam F
Warsztat Praktyka Data Mining
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Warsztat z analizy sygnałów psychofizjologicznych
30 3,0 assessment F
Wizualizacja danych
60 6,0 assessment F
Wystąpienia publiczne
15 2,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obligatory
 • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoria języków formalnych i metody translacji
60 5,0 exam O
Bazy danych
60 5,0 exam O
Inteligencja obliczeniowa
60 6,0 zaliczenie na ocenę F
Interfejsy graficzne
60 6,0 exam F
Język Python
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Narzędzia obliczeniowe fizyki
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Semantyczny Internet
60 6,0 exam F
Techniki WWW
60 6,0 exam F
Wprowadzenie do analityki danych
60 6,0 exam F
Wstęp do telekomunikacji
30 4,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obligatory
 • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 56 ECTS z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów. Dodatkowo, każdy student musi w ciągu 3 lat studiów uzyskać nie mniej niż 5 ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub/i nauk społecznych. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów. Kursy we współpracy z Google będą dostępne tylko na czas trwania wsparcia Google w zakresie udostępniania infrastruktury i materiałów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium licencjackie
30 2,0 assessment O
Absolwent na rynku pracy
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2,0 exam F
Filozofia lub inny przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5,0 assessment F
Google Associate Cloud Engineer
45 5,0 zaliczenie na ocenę F
Google Data Analyst
45 5,0 zaliczenie na ocenę F
Podstawy pracy w systemie Linux
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Podstawy transmisji danych
60 6,0 exam F
Programowanie obiektowe w C++
30 4,0 assessment F
Programowanie sieciowe
60 6,0 exam F
Programowanie w języku Fortran 90/95
60 5,0 zaliczenie na ocenę F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6,0 exam F
Systemy czasu rzeczywistego
60 6,0 exam F
Systemy pomiarowo-kontrolne
60 6,0 exam F
Warsztat Praktyka Data Mining
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Warsztat z analizy sygnałów psychofizjologicznych
30 3,0 assessment F
Wizualizacja danych
60 6,0 assessment F
Wystąpienia publiczne
15 2,0 zaliczenie na ocenę F
 • O - obligatory
 • F - elective