A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

Eurasian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Eurasian Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje sześć semestrów zakończonych napisaniem pracy dyplomowej i egzaminem licencjackim. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów oraz napisanie pracy dyplomowej przyjętej i zatwierdzonej przez promotora. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę.

Graduation

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Dawne dzieje Europy Wschodniej
30 4 exam O
Wprowadzenie do studiów eurazjatyckich z elementami geografii
30 4 graded credit O
Procesy etnopolityczne na obszarze eurazjatyckim
30 4 graded credit O
Język rosyjski
90 6 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
4 - assessment O
Szkolenie uniwersyteckie
4 - assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia
30 4 exam O
Cywilizacja Imperium Rosyjskiego
30 4 exam O
Komunikacja międzykulturowa
30 3 graded credit O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 graded credit O
Język rosyjski
90 6 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wprowadzenie do nauk o polityce i administracji
30 4 graded credit O
Historia narodów Kaukazu
30 4 exam O
Polityka i gospodarka ZSRR
30 4 graded credit O
Polityka medialna na obszarze eurazjatyckim
30 3 exam O
Społeczeństwo i kultura współczesnej Rosji
30 3 graded credit O
Język rosyjski
90 6 exam O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kształtowanie narodów Azji Środkowej
30 4 graded credit O
Basics of economics and entrepreneurship
30 4 exam O
Internet i rywalizacja informacyjna na obszarze postradzieckim
30 4 graded credit O
Religie obszaru eurazjatyckiego
30 4 graded credit O
Język rosyjski
60 4 graded credit O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
30 4 exam O
Theory of International Relations
30 4 exam O
Systemy prawno-administracyjne państw Kaukazu i Azji Środkowej
30 4 exam O
Idee i doktryny polityczne na obszarze eurazjatyckim
30 4 graded credit O
Język rosyjski
30 2 exam O
Diploma Seminar
30 4 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 14 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 3 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Systemy i życie polityczne państw Europy Wschodniej
30 4 exam O
Systemy i życie polityczne państw Kaukazu i Azji Środkowej
30 4 exam O
Problemy bezpieczeństwa na obszarze eurazjatyckim
30 4 graded credit O
Praktyka tłumaczenia
30 2 graded credit O
Diploma Seminar
30 8 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F