A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Economics

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Economics
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Economics and finance

Programme

ISCED classification: 0311
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 4 semestrze. Najważniejsze obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do podstaw teorii ekonomii, narzędzi analiz ekonomicznych oraz kluczowych procesów w historii gospodarczej i we współczesnych gospodarkach. Program studiów obejmuje również podstawowe moduły z pokrewnych nauk społecznych, humanistycznych i prawnych, których treści nawiązują do zjawisk gospodarczych. W programie znajdują się także moduły specjalistyczne, przedstawiające wybrane kluczowe aspekty analizy ekonomicznej na poziomie średniozaawansowanym. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Matematyka zaawansowana
60 5 graded credit O
Mikroekonomia
50 5 assessment O
Podstawy prawa gospodarczego
30 4 exam O
Podstawy psychologii
30 3 exam O
Technologie informacyjne
30 2 graded credit O
Historia gospodarcza
45 4 exam O
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
45 4 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Socjologia organizacji - wprowadzenie
30 3 assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Matematyka zaawansowana
60 5 exam O
Statystyka opisowa
60 6 exam O
Mikroekonomia
50 5 exam O
Rachunek prawdopodobieństwa
45 5 exam O
Rachunkowość finansowa
60 6 exam O
Analiza ekonomiczna
30 4 graded credit O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy makroekonomii
50 5 assessment O
Polityka społeczna
30 4 exam O
Polityka gospodarcza
30 4 exam O
30 - assessment O
Podstawy filozofii
30 3 exam O
Statystyka matematyczna - podstawy
50 5 exam O
Podstawy finansów
60 5 exam O
Bankowość
60 4 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonometria
50 5 exam O
Podstawy makroekonomii
50 5 exam O
30 - assessment O
Praktyka zawodowa
120 4 assessment O
Finanse publiczne
30 3 exam O
Ekonomia integracji europejskiej
30 3 exam F
Podstawy ubezpieczeń
30 3 exam F
Zarządzanie międzynarodowe
30 3 exam F
Prawo międzynarodowe
30 3 assessment F
Nadzór korporacyjny
20 2 assessment F
Podstawy prawa podatkowego
15 2 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
30 4 exam O
30 - assessment O
30 - assessment O
Rynki finansowe
30 4 assessment O
Specialist Seminar
30 2 assessment O
Marketing międzynardowy
30 3 exam F
Instytucje międzynarodowe
30 4 assessment F
Modele przedsiębiorstwa
30 3 exam F
Systemy innowacji
30 3 exam F
Podstawy metodyki badań naukowych
30 4 assessment F
Finanse przedsiębiorstw
30 4 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
30 8 exam O
30 4 exam O
Gospodarka regionalna
30 4 exam O
Specialist Seminar
30 8 assessment O
Podstawy finansów międzynarodowych
30 3 assessment F
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
20 3 assessment F
Inwestycje finansowe
30 3 assessment F
Giełdy i transakcje giełdowe
30 3 exam F
Trening asertywności
15 2 graded credit F
Konkurencyjność gospodarek
30 3 assessment F