A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Electronic Information Processing

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Electronic Information Processing
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0613
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Realizacja programu odbywa się zgodnie z planem studiów, który skonstruowano stosując zasady równoległości, sekwencyjności i stopniowej integracji ścieżek opisane w koncepcji kształcenia.

Plan studiów obejmuje wykłady (540 godz.), ćwiczenia i ćwiczenia projektowe (585 godz.), konwersatoria (135 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (390 godz.), oraz seminaria (60 godz.). W trakcie wykładów i ćwiczeń student zdobywa podstawy teoretyczne z informatyki, językoznawstwa i nauk o sztuce. W trakcie ćwiczeń laboratoryjnych student uczy się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce programistycznej. W trakcie ćwiczeń projektowych student uczy się rozwiązywania problemów złożonych za pomocą narzędzi informatycznych.

Duża część zajęć prowadzona jest w stosunkowo niewielkich grupach w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach, zaś student zdobywa konkretne umiejętności, wykonując samodzielnie szereg zadań projektowych. Większość zadań projektowych jest wykonywana zdalnie na serwerach przeznaczonych do konkretnego typu zadań.

Treści nauczane są aktualizowane odpowiednio do rozwoju technologii poprzez:
a) śledzenie literatury fachowej, np. analizy potrzeb, audyty, prognozy,
b) analizę ofert na rynku oprogramowania, zwłaszcza ofert składanych przez duże korporacje,
c) rozmowy ze studentami, którzy zazwyczaj rozpoczynają pracę zawodową już w trakcie studiów.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest:
– zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych przez plan studiów,
– przygotowanie projektu dyplomowego (aplikacja internetowa) i opisującej projekt pracy dyplomowej,
– zdanie egzaminu dyplomowego,
w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów UJ.

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.

Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowego  (semestr 5 i 6). 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna i algebra liniowa
60 3 assessment O
Dokument hipertekstowy
30 3 assessment O
Dokument hipertekstowy – projekt
15 5 assessment F
Kultura symboliczna - wprowadzenie
60 3 exam O
Poetyka
45 3 assessment O
Projektowanie graficzne
30 3 assessment O
Projektowanie graficzne – projekt
15 3 assessment F
Technologie internetowe – wprowadzenie
15 2 assessment O
Wprowadzenie do językoznawstwa
45 3 assessment O
Wstęp do informatyki
45 4 exam O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.

Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowego  (semestr 5 i 6). 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza matematyczna i algebra liniowa
60 3 exam O
Antropologia obrazu
30 3 assessment O
Bazy danych 1
60 4 exam O
Poetyka
45 3 exam O
Projektowanie graficzne
30 3 assessment O
Projektowanie graficzne – projekt
15 3 assessment F
Wprowadzenie do językoznawstwa
45 3 exam O
Wprowadzenie do programowania
60 4 exam O
Wprowadzenie do programowania – projekt
15 5 assessment F
Physical Education
30 - assessment O

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.

Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowego  (semestr 5 i 6). 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Algorytmy i struktury danych
60 4 exam O
Bazy danych 2
30 4 assessment O
Bazy danych 2 – projekt
15 4 assessment F
Grafika komputerowa
60 4 exam O
Grafika komputerowa – projekt
15 5 assessment F
Prawo własności intelektualnej i prawo Internetu
30 2 assessment O
Systemy operacyjne i sieci
60 3 exam O
Wstęp do semantyki
45 4 exam O
English Course
30 - assessment O

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.

Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowego  (semestr 5 i 6). 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Animacja komputerowa
60 4 exam O
Animacja komputerowa – projekt
15 5 assessment F
Obraz filmowy
60 4 exam O
Obraz filmowy – projekt
15 4 assessment F
Prawo własności intelektualnej i prawo Internetu
30 3 exam O
Psycholingwistyczne mechanizmy percepcji
30 3 exam O
System interakcyjny
30 4 assessment O
System interakcyjny – projekt
15 5 assessment F
Systemy operacyjne 2
30 4 assessment O
30 - assessment O

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.

Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowego  (semestr 5 i 6). 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Interfejs graficzny
30 4 assessment O
Interfejs graficzny – projekt
15 5 assessment F
Kompozycja z elementami retoryki
60 3 exam O
Modelowanie i projektowanie systemów komputerowych
60 4 exam O
Przetwarzanie informacji w Internecie
30 3 assessment O
Przetwarzanie dźwięku
30 4 assessment O
Przetwarzanie obrazu i dźwięku – projekt
15 5 assessment F
Sieci komputerowe 2
30 4 assessment O
Specialist Seminar
30 5 assessment O
English Course
30 - assessment O

Zgodnie z ustawą, wybór może być dokonany pomiędzy zajęciami, które pozwalają na uzyskanie tego samego efektu uczenia się. Interdyscyplinarna natura studiów elektroniczne przetwarzanie informacji, odwzorowana w postaci obligatoryjnych ścieżek technologicznych i humanistycznych oraz odpowiadających ścieżkom efektów uczenia się, narzucają następującą koncepcję wyboru: wybór jest możliwy na zajęciach projektowych, gdzie student wybiera tematykę i stopień trudności zadania projektowego, którego wykonanie prowadzi do uzyskania tego samego efektu uczenia się, np. umiejętności programowania strukturalnego. Projekt dyplomowy pozwala wybrać problematykę, jej zakres oraz sposób realizacji.

Do zaliczenia Projektu dyplomowego wymagane jest uzyskanie zaliczenia z Seminarium dyplomowego  (semestr 5 i 6). 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przetwarzanie informacji w Internecie
30 3 assessment O
Struktura informacji w tekście
15 2 assessment O
Projekt dyplomowy
15 15 assessment F
Specialist Seminar
30 5 assessment O
English Course
30 8 exam O