A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Film and New Media Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Film and New Media Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of art

Programme

ISCED classification: 0215
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań, zachęcani są jednak, by uczestniczyli w przedmiotach z zakresu mediów, jeśli planują wybór seminarium licencjackiego ukierunkowanego na wiedzę o mediach, oraz fakultetów filmoznawczych, jeśli przygotowują się do napisania pracy licencjackiej w zakresie filmu.

Graduation

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata w zakresie filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach jest zrealizowanie programu studiów, w tym uzyskanie zaliczenia z seminarium licencjackiego. Będąca jego efektem praca dyplomowa powinna zostać w odpowiednich terminach wgrana do systemu APD, zaakceptowana przez promotora i zrecenzowana przez recenzenta. Dopełnienie tej procedury oraz uzyskanie pozytywnych recenzji umożliwia złożenie egzaminu dyplomowego, którego pozytywna ocena upoważnia do uzyskania tytułu licencjata.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu niemego
30 - - O
Historia filozofii
30 - - O
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
30 3 exam O
Warsztat badacza audiowizualności
30 3 exam O
Polski film dokumentalny
30 4 exam O
Physical Education
30 - graded credit O
Kurs monograficzny z kina współczesnego
30 3 exam F
Historia sztuki
30 3 exam F
Historia mediów
30 3 exam F
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu niemego
30 8 exam O
Historia filozofii
30 6 exam O
Wprowadzenie do wiedzy o mediach
30 3 exam O
Wprowadzenie do wiedzy o grach wideo
30 3 exam O
Wiedza o literaturze XIX wieku
30 4 exam O
Physical Education
30 - graded credit O
Kurs monograficzny z historii filmu niemego lub klasycznego
30 3 exam F
Wiedza o sztuce współczesnej
30 3 exam F
Warsztaty filmowe
30 3 graded credit F
Historia myśli filmowej
30 4 exam F
Komunikacja kulturowa
30 3 exam F
Semiotyka i językoznawstwo
30 3 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu klasycznego
30 - - O
Historia filmu polskiego do roku 1989
30 - - O
Historia powszechna XX w.
30 - - O
Gatunki telewizyjne
30 3 exam O
Wiedza o literaturze XX w.
30 4 exam O
30 2 graded credit O
Kurs monograficzny z historii kina polskiego
30 3 exam F
Wiedza o teatrze
30 3 exam F
Warsztaty filmowe
30 3 graded credit F
Historia myśli filmowej
30 4 exam F
Technologie informatyczne
30 3 exam F
Wstęp do projektowania gier wideo
30 3 exam F
Industrial apprenticeships
60 2 assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu klasycznego
30 8 exam O
Historia filmu polskiego do roku 1989
30 8 graded credit O
Historia powszechna XX w.
30 5 exam O
Historia serialu telewizyjnego
30 3 exam O
Socjologia kultury
30 3 exam O
30 2 graded credit O
Historia Polski po 1945 roku
30 3 exam O
Kurs monograficzny z historii filmu nowofalowego
30 3 exam F
Teatr współczesny
30 3 exam F
Podstawy analizy dzieła filmowego
30 4 exam F
Industrial apprenticeships
60 2 assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu nowofalowego
30 - - O
Historia filmu polskiego do roku 1989
30 4 exam O
Seminarium licencjackie filmoznawcze/medioznawcze
30 - - O
Socjologia kultury
30 3 exam O
Prawo autorskie dla badaczy audiowizualności
15 1 exam O
30 - graded credit O
Zagadnienia cyberkultury
30 - - F
Wiedza o fotografii
30 2 exam F
Analiza dzieła filmowego
30 4 exam F
Historia kultury
30 - - F
Opcja (zaliczana poza ISzA)
30 2 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu nowofalowego
30 8 exam O
Seminarium licencjackie filmoznawcze/medioznawcze
30 14 graded credit O
30 4 exam O
Zagadnienia cyberkultury
30 5 exam F
Wiedza o mediach społecznościowych
30 3 exam F
Muzyka filmowa
30 2 exam F
Organizacja wydarzeń kulturalnych
30 2 exam F
Rynek filmowy
15 2 graded credit F
Historia kultury
30 5 exam F
Wykład monograficzny (poza ISzA)
30 2 exam F