A A A pl | en
Faculty of Biology

NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Natural Resources Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na program studiów Zarządzania zasobami przyrody składają się przedmioty obowiązkowe w wymiarze 55 ECTS oraz realizowane w formie fakultatywnej (65 ECTS). Przedmiotami do wyboru są seminaria i pracownie specjalizacyjne za które student uzyskuje odpowiednio 6 i 35 ECTS. Pozostałe punkty ECTS student uzyskuje wybierając przedmioty z listy. Znaczna część zajęć to zajęcia praktyczne w terenie i laboratoryjne.

Graduation

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego

If you want to learn more, see the full study programme

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. przedmiotu w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. przedmiotów fakultatywnych z listy za min. 21 ECTS (I rok - 13 ECTS, II rok - 8 ECTS),
 3. dowolego przedmiotu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bioremediacja gleb i wód
45 3,0 exam O
Gospodarka leśna
30 2,0 exam O
Metody statystyczne
40 3,0 zaliczenie na ocenę O
Ochrona gleb, wód i złóż surowców użytecznych
30 3,0 exam O
Podstawy organizacji i zarządzania
15 1,0 exam O
Pracownia specjalizacyjna
15 5,0 assessment O
Proseminarium II
30 2,0 assessment O
4 - assessment O
Przedmioty fakultatywne
O
Lektorat z języka obcego
O
 • O - obligatory
 • F - elective

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. przedmiotu w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. przedmiotów fakultatywnych z listy za min. 21 ECTS (I rok - 13 ECTS, II rok - 8 ECTS),
 3. dowolego przedmiotu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekologiczne podstawy gospodarowania roślinnością
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Metody analizy przestrzennej
30 4,0 exam O
Metody monitoringu przyrodniczego
100 4,0 zaliczenie na ocenę O
Różnorodność biotyczna Polski
60 4,0 exam O
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych
45 3,0 zaliczenie na ocenę O
Pracownia specjalizacyjna
15 5,0 assessment O
Seminarium
30 2,0 assessment O
Przedmioty fakultatywne
O
Lektorat z języka obcego
O
 • O - obligatory
 • F - elective

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. przedmiotu w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. przedmiotów fakultatywnych z listy za min. 21 ECTS (I rok - 13 ECTS, II rok - 8 ECTS),
 3. dowolego przedmiotu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekologiczna ocena ryzyka środowiskowego
30 2,0 exam O
Ekotoksykologia i ocena skutków zanieczyszczenia środowiska
40 3,0 zaliczenie na ocenę O
Globalne problemy ekologii
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Gospodarka odpadami stałymi
45 2,0 exam O
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium
30 2,0 assessment O
Pracownia specjalizacyjna
30 10,0 assessment O
Przedmioty fakultatywne
O
 • O - obligatory
 • F - elective

Do ukończenia studiów wymagane jest zaliczenie:

 1. przedmiotu w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godz. i za min. 3 ECTS (kurs z oferty Wydziału Biologii, za zgodą Kierownika studiów spoza wydziału),
 2. przedmiotów fakultatywnych z listy za min. 21 ECTS (I rok - 13 ECTS, II rok - 8 ECTS),
 3. dowolego przedmiotu z oferty Wydziału Biologii za min. 3 ECTS.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Edukacja ekologiczna
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Gospodarka wodno-ściekowa
30 2,0 exam O
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1,0 zaliczenie na ocenę O
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Pracownia specjalizacyjna
60 15,0 assessment O
Seminarium
30 2,0 assessment O
Przedmioty fakultatywne
O
 • O - obligatory
 • F - elective