A A A pl | en
Faculty of Biology

ECOLOGY AND EVOLUTION

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Ecology and Evolution
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów Ecology and evolution składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, którym przypisano 73 ECTS (Seminar - 6 ECTS, Master Project - 35 ECTS, przedmioty fakultatywne w języku angielskim - 32 ECTS).

Graduation

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa jest pracą pisemną dotyczącą ważnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem ekosystemów i przebiegiem procesów ewolucyjnych, przygotowaną w oparciu o przeprowadzone badania eksperymentalne w laboratorium lub w terenie.

If you want to learn more, see the full study programme

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 120 ECTS. To achieve this, one has to pass all the obligatory courses [marked with O] from the list below. Remaining ECTSs could be earned by passing elective courses [marked with F] from the list below, or from other courses taught in English at the Faculty of Biology, or other JU Faculties. In the latter case, obtaining a written consent of the Head of Studies is required. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Experimental design, data analysis and presentation
80 - no credit O
Evolution
140 11,0 exam O
Practical aspects of environmental conservation - part 1
42 3,0 exam O
Progress in ecology and evolution
30 2,0 assessment O
4 - assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O
Lektorat z języka obcego (Foreign language)
O
  • O - obligatory
  • F - elective

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 120 ECTS. To achieve this, one has to pass all the obligatory courses [marked with O] from the list below. Remaining ECTSs could be earned by passing elective courses [marked with F] from the list below, or from other courses taught in English at the Faculty of Biology, or other JU Faculties. In the latter case, obtaining a written consent of the Head of Studies is required. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Behavioural Ecology
60 5,0 exam O
Ecosystem ecology
36 3,0 zaliczenie na ocenę O
Ecosystem ecology - practice
54 4,0 zaliczenie na ocenę O
Experimental design, data analysis and presentation
15 9,0 exam O
Methods of secondary data analysis on society and environment
40 3,0 zaliczenie na ocenę O
Practical aspects of environmental conservation - part 2
23 1,0 zaliczenie na ocenę O
Seminar
30 2,0 assessment O
Social and economic aspects of nature conservation
12 2,0 zaliczenie na ocenę O
Master Project in ecology and evolution
15 5,0 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O
Lektorat z języka obcego (Foreign language)
O
  • O - obligatory
  • F - elective

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 120 ECTS. To achieve this, one has to pass all the obligatory courses [marked with O] from the list below. Remaining ECTSs could be earned by passing elective courses [marked with F] from the list below, or from other courses taught in English at the Faculty of Biology, or other JU Faculties. In the latter case, obtaining a written consent of the Head of Studies is required. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Master Project in ecology and evolution
30 10,0 assessment O
Seminar
30 2,0 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O
  • O - obligatory
  • F - elective

To complete the programme of studies, it is necessary to earn at least 120 ECTS. To achieve this, one has to pass all the obligatory courses [marked with O] from the list below. Remaining ECTSs could be earned by passing elective courses [marked with F] from the list below, or from other courses taught in English at the Faculty of Biology, or other JU Faculties. In the latter case, obtaining a written consent of the Head of Studies is required. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Master Project in ecology and evolution
60 20,0 assessment O
Seminar
30 2,0 assessment O
Przedmioty fakultatywne [elective courses]
O
  • O - obligatory
  • F - elective