A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Biology
No element to display

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Ecology and Evolution
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów Ecology and evolution składa się z przedmiotów obowiązkowych oraz fakultatywnych, którym przypisano 73 ECTS (Seminar - 6 ECTS, Master Project - 35 ECTS, przedmioty fakultatywne w języku angielskim - 32 ECTS).

Graduation

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa jest pracą pisemną dotyczącą ważnych i aktualnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem ekosystemów i przebiegiem procesów ewolucyjnych, przygotowaną w oparciu o przeprowadzone badania eksperymentalne w laboratorium lub w terenie.

No data to display