A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Biology

Neurobiology

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Neurobiology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów neurobiologii opiera się na podstawowych i specjalistycznych przedmiotach biologicznych, ukierunkowanych na badania z zakresu struktury i funkcji układu nerwowego, nauczanych na Wydziale Biologii. Obejmuje również zajęcia prowadzone przez pracowników naukowych Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego a także Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii oraz Collegium Medicum.

Graduation

Przygotowanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego

W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Neurobiologia emocji
30 3 exam O
Neurobiologia i terapia zaburzeń psychicznych
30 2 exam O
Neuroimmunologia
21 2 exam O
Wprowadzenie do neuroinformatyki
60 4 exam O
Seminarium magisterskie I rok
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna I rok
8 - assessment O
Analiza instrumentalna w badaniach neurobiologicznych
30 3 graded credit O
Projektowanie i realizacja badań naukowych
15 - assessment O
4 - assessment O
Current advances in neuroscience
15 - - F
Computational neuroscience and neural network
40 6 graded credit F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 graded credit F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 graded credit F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
45 2 graded credit F
Bioethics
15 2 exam F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 assessment F
Ontogeneza człowieka
45 4 graded credit F
Podstawy biologii nowotworów
30 2 graded credit F
Projektowanie oligonukleotydów stosowanych w bioanalityce
30 4 graded credit F
Practical Computing for Biologists – a gentle introduction
45 5 graded credit F
Foreign language course
O

W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanizmy neuroplastyczności
30 3 exam O
Neurobiologia molekularna
45 3 exam O
Projektowanie i realizacja badań naukowych
15 3 graded credit O
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
55 3 graded credit O
Seminarium magisterskie I rok
30 2 assessment O
Pracownia specjalizacyjna I rok
7 4 assessment O
Komórki glejowe - fizjologia i patologia
30 2 exam O
Asymetria mózgu i lateralizacja
30 3 exam F
Developmental biology and ageing
22 6 graded credit F
Experimental approaches in neuropathology
45 6 graded credit F
Etologia
60 4 graded credit F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 graded credit F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2 graded credit F
Immunobiologia porównawcza
30 2 assessment F
Regulowana śmierć komórki
30 3 graded credit F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 graded credit F
Current advances in neuroscience
15 3 assessment F
Neurofizjologia eksperymentalna
60 4 exam F
Podstawy neurochemii
30 3 exam F
Foreign language course
O
W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Neuroobrazowanie funkcji poznawczych
30 3 exam O
Neurobiologia motywacji
30 3 exam O
Seminarium magisterskie II rok
30 - assessment O
Structure and function of the cerebral cortex
30 3 exam O
Practical aspects of sustainable development
8 - - O
Pracownia specjalizacyjna II rok
5 - - O
Computational neuroscience and neural network
40 6 graded credit F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 graded credit F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 graded credit F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
45 2 graded credit F
Bioethics
15 2 exam F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 assessment F
Ontogeneza człowieka
45 4 graded credit F
Podstawy biologii nowotworów
30 2 graded credit F
W ramach kursów fakultatywnych studenci II stopnia kierunku Neurobiologia mogą wybierać wymienione kursy z katalogu kierunku Biologia po uzyskaniu zgody opiekuna swojej pracy magisterskiej lub kierownika kierunku i potwierdzeniu zgodności tematyki kursu z tematyka pracy magisterskiej. Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą wybierać kursy fakultatywne przeznaczone dla I stopnia kierunku Neurobiologia, pod warunkiem, ze wcześniej nie zrealizowali tych kursów, oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii opiekuna pracy magisterskiej. Dodatkowo studenci mogą, po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia oraz dziekana, realizować kursy w ramach grupy kursów fakultatywnych z katalogu kursów Wydziału Filozoficznego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Chemii, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społeczne oraz Collegium Medicum.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Practical aspects of sustainable development
7 14 assessment O
Pracownia specjalizacyjna II rok
5 9 assessment O
Seminarium magisterskie II rok
30 4 assessment O
Neurohormony – regulacja wewnątrz- i międzykomórkowa
39 2 exam O
Ewolucja układu nerwowego
30 3 exam O
Planowanie kariery zawodowej
12 1 assessment O
Asymetria mózgu i lateralizacja
30 3 exam F
Developmental biology and ageing
22 6 graded credit F
Experimental approaches in neuropathology
45 6 graded credit F
Etologia
60 4 graded credit F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 graded credit F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2 graded credit F
Immunobiologia porównawcza
30 2 assessment F
Regulowana śmierć komórki
30 3 graded credit F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 graded credit F