A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Chemistry

Sustainable Chemistry

Basic information

Faculty name: Faculty of Chemistry
Major name: Sustainable Chemistry
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Chemical sciences

Programme

ISCED classification: 0531
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Kursy obowiązkowe  realizowane są głównie na pierwszym roku studiów. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Drugi rok studiów poświęcony jest w znacznej części na pracę badawczą w ramach pracowni magisterskiej. Zainteresowani studenci mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do uzyskania uprawnień do nauczania chemii.

Graduation

  1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 
  2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 
  3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 11 punktów ECTS. Dwa spośród fakultatywnych kursów kierunkowych muszą być zakończone egzaminem w tym, co najmniej jeden 30 godzinny kurs za 3 punkty ECTS w języku angielskim.

Dodatkowo w całym okresie studiów student musi uzyskać nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i/lub nauk społecznych, z czego 3 punkty ECTS student uzyskuje w ramach przedmiotów obligatoryjnych (Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – 2 ECTS oraz Ochrona własności intelektualnej II – 1 ECTS). Dwa dodatkowe punkty ECTS student zobowiązany jest uzyskać w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów humanistyczno-społecznych.

Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów.

Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza powyższego katalogu. Kurs fakultatywny „Modelowanie molekularne materiałów – konwersatorium” jest kursem sugerowanym dla studentów chcących realizować projekt badawczy i/lub pracę magisterską w zakresie modelowania/chemii teoretycznej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
Spectroscopic methods
32 3 exam O
Spectroscopic methods - laboratory class
45 4 graded credit O
Crystal structure analysis and crystallochemistry
30 3 exam O
Crystal structure analysis and crystallochemistry - laboratory class
30 2 graded credit O
Statistical and chemometric data analysis
30 2 graded credit O
Analytics for sustainable development
40 3 graded credit O
Green chemical technologies
40 3 graded credit O
Sustainable technologies for energy
40 3 graded credit O
Molecular modeling of materials
45 3 graded credit O
30 2 graded credit O
Optional classes from the humanities and social group
O
Optional classes from the group of major courses
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 11 punktów ECTS. Dwa spośród fakultatywnych kursów kierunkowych muszą być zakończone egzaminem w tym, co najmniej jeden 30 godzinny kurs za 3 punkty ECTS w języku angielskim.

Dodatkowo w całym okresie studiów student musi uzyskać nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i/lub nauk społecznych, z czego 3 punkty ECTS student uzyskuje w ramach przedmiotów obligatoryjnych (Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – 2 ECTS oraz Ochrona własności intelektualnej II – 1 ECTS). Dwa dodatkowe punkty ECTS student zobowiązany jest uzyskać w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów humanistyczno-społecznych.

Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy fakultatywnych kursów kierunkowych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów kierunkowych i/lub humanistyczno-społecznych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów.

Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza powyższego katalogu. Kurs fakultatywny „Modelowanie molekularne materiałów – konwersatorium” jest kursem sugerowanym dla studentów chcących realizować projekt badawczy i/lub pracę magisterską w zakresie modelowania/chemii teoretycznej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Practical aspects of sustainable development
15 1 graded credit O
Practical aspects of sustainable development - laboratory class
60 5 graded credit O
Analytics for sustainable development - laboratory class
30 2 graded credit O
Molecular aspects of catalysis phenomenon
30 3 exam O
Molecular aspects of catalysis phenomenon - laboratory class
60 4 graded credit O
Practical aspects of sustainable development
15 1 graded credit O
Practical aspects of sustainable development - workshops
15 1 graded credit O
Biotechnologia przemysłowa
60 4 exam O
Sustainable management
20 2 graded credit O
Circular economy
15 1 graded credit O
Protection of intellectual property II
15 1 graded credit O
30 2 exam O
Optional classes from the humanities and social group
O
Optional classes from the group of major courses
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 11 punktów ECTS. Dwa spośród fakultatywnych kursów kierunkowych muszą być zakończone egzaminem w tym, co najmniej jeden 30 godzinny kurs za 3 punkty ECTS w języku angielskim.

Dodatkowo w całym okresie studiów student musi uzyskać nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i/lub nauk społecznych, z czego 3 punkty ECTS student uzyskuje w ramach przedmiotów obligatoryjnych (Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – 2 ECTS oraz Ochrona własności intelektualnej II – 1 ECTS). Dwa dodatkowe punkty ECTS student zobowiązany jest uzyskać w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów humanistyczno-społecznych.

Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza powyższego katalogu. Kurs fakultatywny „Modelowanie molekularne materiałów – konwersatorium” jest kursem sugerowanym dla studentów chcących realizować projekt badawczy i/lub pracę magisterską w zakresie modelowania/chemii teoretycznej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Contexts of sustainable development
30 2 graded credit O
Magister Seminar
30 - - O
Magister Laboratory Class
200 - - O
Optional classes from the humanities and social group
O
Optional classes from the group of major courses
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne z grupy kursów kierunkowych w sumie za 11 punktów ECTS. Dwa spośród fakultatywnych kursów kierunkowych muszą być zakończone egzaminem w tym, co najmniej jeden 30 godzinny kurs za 3 punkty ECTS w języku angielskim.

Dodatkowo w całym okresie studiów student musi uzyskać nie mniej niż 5 punktów ECTS w ramach zajęć z dziedziny nauk humanistycznych i/lub nauk społecznych, z czego 3 punkty ECTS student uzyskuje w ramach przedmiotów obligatoryjnych (Zarządzanie zrównoważonym rozwojem – 2 ECTS oraz Ochrona własności intelektualnej II – 1 ECTS). Dwa dodatkowe punkty ECTS student zobowiązany jest uzyskać w ramach przedmiotów fakultatywnych z grupy kursów humanistyczno-społecznych.

Za zgodą dziekana student może realizować przedmioty fakultatywne zgodne z tematyką studiów oraz przedmioty fakultatywne z grupy kursów humanistyczno-społecznych spoza powyższego katalogu. Kurs fakultatywny „Modelowanie molekularne materiałów – konwersatorium” jest kursem sugerowanym dla studentów chcących realizować projekt badawczy i/lub pracę magisterską w zakresie modelowania/chemii teoretycznej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Seminar
30 4 graded credit O
Magister Laboratory Class
300 46 graded credit O
Optional classes from the humanities and social group
O
Optional classes from the group of major courses
O