A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Chemistry

Environmental Protection

Basic information

Faculty name: Faculty of Chemistry
Major name: Environmental Protection
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Chemical sciences

Programme

ISCED classification: 0531
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Na II roku student wykonuje badania do pracy magisterskiej.

Graduation

1. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia wszystkich kursów, złożenie pracy dyplomowej, oraz uzyskanie z niej i z ustnego egzaminu dyplomowego pozytywnej oceny. 

2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania. 

3. Praca dyplomowa składana jest w formie pisemnej.

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Chemometrics in environmental protection
30 2 graded credit O
Global Issues in Ecology
30 3 graded credit O
Molecular spectroscopy in environmental research
45 4 exam O
Molecular spectroscopy in environmental research - laboratory class
35 2 graded credit O
4 - assessment O
Environmental Aspects of Production, Conversion and Use of Energy
30 3 exam O
Selected issues of environmental chemistry
30 3 exam O
Advanced Methods of Instrumental Analysis
45 4 exam O
Advanced Methods of Instrumental Analysis - laboratory class
60 5 graded credit O
A group of optional classes
O
Foreign language course
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biomonitoring
30 2 graded credit O
Chemical Technologies in Environment Protection
30 3 exam O
Chemical Technologies in Environment Protection - laboratory class
90 6 graded credit O
Chemical Monitoring of the Environment
60 5 exam O
Ecotoxicology
30 2 graded credit O
Assessment of environmental hazards
45 3 graded credit O
Fundamentals of environmental law
30 2 graded credit O
Climate change and variability
30 2 graded credit O
A group of optional classes
O
Foreign language course
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Economic aspects of environmental protection
15 1 graded credit O
Environmental Protection Policy
45 4 exam O
Magister Laboratory Class
250 - - O
Magister Seminar
30 - - O
A group of optional classes
O

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych student realizuje na I i II roku zajęcia fakultatywne. Student jest zobowiązany uzyskać z kursów fakultatywnych 7 ECTS, w tym kurs w języku angielskim w wymiarze co najmniej 30 godzin, któremu przypisano co najmniej 3 punkty ECTS. Do zaliczenia I roku student zobowiązany jest uzyskać 5 punktów ECTS z grupy kursów fakultatywnych. Nadwyżka punktów uzyskana w ramach przedmiotów fakultatywnych zostaje zaliczona na poczet II roku studiów. Za zgodą prodziekana ds. dydaktyki student może realizować przedmioty zgodne z tematyką studiów spoza poniższego katalogu.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Protection of intellectual property II
15 1 graded credit O
Practical aspects of sustainable development
15 1 graded credit O
Practical aspects of sustainable development - workshops
15 1 graded credit O
Magister Laboratory Class
250 46 assessment O
Magister Seminar
30 4 graded credit O
A group of optional classes
O