A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

Spanish

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Spanish
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie przekrojowego egzaminu magisterskiego.

Do wyboru są trzy ścieżki specjalizacyjne, które szczegółowo przygotowują absolwentów w zakresie: przekładu pisemnego i ustnego w parze językowej polski-hiszpański (traduktologiczna), pragmatyki języka oraz praktycznej komunikacji w organizacji ustnej i pisemnej w parze językowej polski-hiszpański (administracyjno-biznesowa) oraz nauczania języka hiszpańskiego (pedagogiczna). Oprócz zajęć specjalizacyjnych - studenci mają do wyboru szeroki wachlarz przedmiotów fakultatywnych, mogą też wybrać jedno z seminariów z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa. Studenci kontynuują obowiązkową naukę drugiego języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym, a jeśli nie uczyli się wcześniej innego języka romańskiego, mogą rozpocząć naukę wybranego języka romańskiego od podstaw. Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich Hiszpanii w ramach programu Erasmus+.

Graduation

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
120 - - O
BHK
4 - assessment O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
Ścieżka administracyjno - biznesowa
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego I
120 14 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka administracyjno - biznesowa
Ścieżka filologiczna
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
60 - - O
Społeczeństwo cyfrowe
30 4 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka administracyjno - biznesowa
Ścieżka traduktologiczna

Student musi zrealizować w toku studiów odpowiednią ilość punktów ECTS, w zależności od wybranej ścieżki. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego. 

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II
30 6 assessment O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F
Ścieżka administracyjno - biznesowa
Ścieżka traduktologiczna