A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

Oriental Philology – South Asian Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – South Asian Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Literature

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów przewiduje podział na dwie ścieżki: językową sanskrytologiczną i językową hindystyczną. Plan studiów obejmuje zarówno zajęcia obligatoryjne, jak i fakultatywne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmioty fakultatywne wybiera student w zależności od swoich zainteresowań oraz planowanej pracy dyplomowej w sposób określony w planie studiów.

Graduation

Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Metodologia badań filologicznych realizowana jest każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Seminarium magisterskie realizowane jest w dwóch grupach tematycznych. Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Zróżnicowanie grup seminaryjnych określają każdorazowo prowadzący. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera drugi język indyjski w zależności od obranej przezeń ścieżki specjalizacyjnej; Student realizujący plan studiów zgodnie ze ścieżką specjalizacyjną sanskrytologiczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursu "Praktyczna nauka języka hindi-urdu". Student realizujący plan nauczenia zgodnie ze ścieżką językową hindystyczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursów typu "Interpretacja tekstów sanskryckich".
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia indyjska I
30 3 assessment O
Literatura indyjskiego Południa
30 3 exam O
Indian Literature in English
30 3 exam O
Teoria przekładu
30 1 assessment O
4 - assessment O
English Course
30 2 assessment O
Magister Seminar
30 8 assessment F
Drugi język indyjski – język tamilski
30 3 graded credit F
Metodologia badań filologicznych
30 4 exam F
Ścieżka: Językowa hindystyczna
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna
Metodologia badań filologicznych realizowana jest każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Seminarium magisterskie realizowane jest w dwóch grupach tematycznych. Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Zróżnicowanie grup seminaryjnych określają każdorazowo prowadzący. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera drugi język indyjski w zależności od obranej przezeń ścieżki specjalizacyjnej; Student realizujący plan studiów zgodnie ze ścieżką specjalizacyjną sanskrytologiczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursu "Praktyczna nauka języka hindi-urdu". Student realizujący plan nauczenia zgodnie ze ścieżką językową hindystyczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursów typu "Interpretacja tekstów sanskryckich".
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia indyjska II
30 3 graded credit O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Magister Seminar
30 8 assessment F
Drugi język indyjski – język tamilski
30 3 graded credit F
Ścieżka: Językowa hindystyczna
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna
Metodologia badań filologicznych realizowana jest każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Seminarium magisterskie realizowane jest w dwóch grupach tematycznych. Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Zróżnicowanie grup seminaryjnych określają każdorazowo prowadzący. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera drugi język indyjski w zależności od obranej przezeń ścieżki specjalizacyjnej; Student realizujący plan studiów zgodnie ze ścieżką specjalizacyjną sanskrytologiczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursu "Praktyczna nauka języka hindi-urdu". Student realizujący plan nauczenia zgodnie ze ścieżką językową hindystyczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursów typu "Interpretacja tekstów sanskryckich".
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Indyjskie tradycje religijne
30 3 exam O
Wybrane aspekty kulturowe, historyczne i polityczne subkontynentu indyjskiego
30 2 assessment O
English Course
30 2 exam O
Magister Seminar
30 8 assessment F
Drugi język indyjski – język tamilski
30 3 graded credit F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Ścieżka: Językowa hindystyczna
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna
Metodologia badań filologicznych realizowana jest każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera grupę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Seminarium magisterskie realizowane jest w dwóch grupach tematycznych. Student wybiera seminarium zgodne ze swoimi zainteresowaniami. Zróżnicowanie grup seminaryjnych określają każdorazowo prowadzący. Wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych student wybiera z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ. Student wybiera drugi język indyjski w zależności od obranej przezeń ścieżki specjalizacyjnej; Student realizujący plan studiów zgodnie ze ścieżką specjalizacyjną sanskrytologiczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursu "Praktyczna nauka języka hindi-urdu". Student realizujący plan nauczenia zgodnie ze ścieżką językową hindystyczną może wybrać jako drugi język indyjski kurs języka tamilskiego lub inny kurs aktualnie oferowany przez Instytut Orientalistyki lub przedmioty prowadzone w ramach kursów typu "Interpretacja tekstów sanskryckich".
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Islam w Azji Południowej
30 3 exam O
Wybrane aspekty kulturowe, historyczne i polityczne subkontynentu indyjskiego
30 2 assessment O
Magister Seminar
30 14 assessment F
Drugi język indyjski – język tamilski
30 3 exam F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Ścieżka: Językowa hindystyczna
Ścieżka: Językowa sanskrytologiczna