A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

Oriental Philology – Persian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Oriental Philology – Persian
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0230
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia orientalna – iranistyka trwają 4 semestry i obejmują łącznie 1120 godz. dydaktycznych (120 pkt ECTS, po 60 za każdy rok) Podstawą studiów doskonalenie praktycznej znajomości języka nowoperskiego (osoby nieznające języka kierowane są na kurs początkowy). Zajęcia praktyczne prowadzone są przez lektorów native speakerów; najzdolniejsi studenci mają możliwość wyjazdu na atrakcyjne stypendia do Iranu. Studenci poznają też drugi nowożytny język orientalny, a mianowicie kurdyjski, oraz języki starożytnego Iranu: awestyjski, staroperski i średnioperski. Ćwiczenia przekładowe (2 semestry) pozwalają studentom opanować podstawy praktycznych umiejętności translatorskich (przekład ustny, pisemny i użytkowy). Oferta programowa poszerzana jest o wykłady monograficzne i wykłady gości zagranicznych. Podstawą otrzymania dyplomu magistra jest napisanie pracy magisterskiej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Graduation

praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Student wybiera wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konwersatorium iranistyczne I
30 2 assessment O
Drugi język orientalny - kurdyjski
60 3 graded credit O
Praktyczna nauka języka perskiego
90 6 graded credit O
Przekład ustny
30 1 assessment O
Przekład pisemny - literacki i użytkowy
30 1 assessment O
Języki starożytnego Iranu
30 2 assessment O
English Course
30 2 assessment O
Teoria przekładu
30 1 assessment O
Zagadnienia Bliskiego i Środkowego Wschodu
30 2 assessment O
4 - assessment O
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Magister Seminar
30 4 assessment F
Metodologia badań filologicznych
30 4 exam F
Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Student wybiera wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konwersatorium iranistyczne II
30 2 assessment O
Drugi język orientalny - kurdyjski
60 5 exam O
Praktyczna nauka języka perskiego
90 7 exam O
Przekład ustny
30 2 assessment O
Przekład pisemny - literacki i użytkowy
30 2 assessment O
Języki starożytnego Iranu
30 3 exam O
English Course
30 2 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Magister Seminar
30 4 assessment F
Wykład monograficzny w dziedzinie nauk humanistycznych
30 2 assessment F
Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Student wybiera wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Drugi język orientalny - kurdyjski
60 4 graded credit O
Praktyczna nauka języka perskiego
60 11 exam O
English Course
30 2 exam O
Konwersatorium iranistyczne III
30 2 assessment F
Magister Seminar
30 15 graded credit F
Metodologia badań filologicznych oraz seminarium magisterskie realizowane są każdorazowo w grupie językoznawczej i literaturoznawczej. Student wybiera przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i tematem planowanej pracy dyplomowej. Student wybiera wykłady monograficzne w dziedzinie nauk humanistycznych z puli wykładów oferowanych w danym semestrze przez Instytut Orientalistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka perskiego
30 2 graded credit O
Konwersatorium iranistyczne IV
30 2 assessment F
Magister Seminar
30 22 graded credit F