A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philosophy
No element to display

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Social Work
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Sociology of science

Programme

ISCED classification: 0923
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Realizacja programu opiera się na tradycyjnych metodach dydaktycznych (przede wszystkim: wykłady, ćwiczenia, warsztaty), jak również podejściach specyficznych dla kształcenia na kierunku praca socjalna. Są to: 

  • Obozy metodyczne, umożliwiające nabywanie kompetencji w stosowaniu podstawowych metod pracy socjalnej : indywidualnej, rodzinnej, grupowej, środowiskowej, oraz w formie projektu socjalnego.
  • Superwizja pracy socjalnej, obejmująca praktyki zawodowe realizowane w trakcie studiów,
  • Włączanie w proces dydaktyczny osób doświadczonych - o specyficznych potrzebach rozwojowych.
  • Kursy tworzone na podstawie analizy potrzeb zgłaszanych przez studnetów, realizowane w formie kursów otwartych, współprojektowanych przez studentów pod opieką naukową i dydaktyczną nauczyciela akademickiego.
  • Ciągła ewaluacja procesu realizacji programu w formie kursów, które są dedykowane tej kwestii.
  • Stymulowanie i rozwój samokształceniowych, naukowych grup studenckich komplementarnych wobec programu kształcenia. 

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie kursów w wymiarze co najmniej 120 punktów ECTS, w tym 24 ECTS z kursów fakultatywnyh, przygotowanie i przedłożenie pracy dyplomowej oraz obrona pracy dyplomowej.

No data to display