A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme second cycle Faculty of Polish Studies

Cultural Studies—Texts of Culture

Basic information

Faculty name: Faculty of Polish Studies
Major name: Cultural Studies—Texts of Culture
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0314
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program kierunku Kulturoznawstwo - teksty kultury umożliwia indywidualizację toku studiów. Studenci wybierają spośród bloków tematycznych własne ścieżki edukacyjne rozwijające ich indywiduane zainteresowania. Student powinien w trakcie dwóch lat studiów zrealizować 3 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin (24 punkty ECTS). Blok w trakcie 2 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia muszą zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na 2 lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata.

Graduation

Zaliczenie wszystkich przedmiotów wymaganych w programie studiów, pozytywna ocena pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie dwóch lat studiów zrealizować 3 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin. Łącznie student realizuje 360 godzin zajęć i 36 punktów ECTS w ciągu 2 lat. Blok w trakcie 2 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia powinny zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Krytyczna teoria kultury, Kultura eksperymentu, Kultura Europy Środkowej, Popkultura i tożsamość. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biohumanistyka
30 3 graded credit O
Kultura polska XXI wieku
30 4 graded credit O
Antropologia i socjologia kultury
30 3 exam O
Metody badań kulturoznawczych
30 4 exam O
Studia nad kulturą wizualną
30 3 exam O
Magister Seminar
30 6 graded credit O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
Foreign language course
O
4 - O
W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie dwóch lat studiów zrealizować 3 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin. Łącznie student realizuje 360 godzin zajęć i 36 punktów ECTS w ciągu 2 lat. Blok w trakcie 2 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia powinny zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Krytyczna teoria kultury, Kultura eksperymentu, Kultura Europy Środkowej, Popkultura i tożsamość. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Teoria kultury
30 2 graded credit O
Komparatystyka kulturowa
30 3 exam O
Kultura polska XXI wieku
30 4 exam O
Kultura w perspektywie performatywnej
30 3 exam O
Komunikacja społeczna
30 3 exam O
Magister Seminar
30 6 graded credit O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
Foreign language course
O

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie dwóch lat studiów zrealizować 3 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin. Łącznie student realizuje 360 godzin zajęć i 36 punktów ECTS w ciągu 2 lat. Blok w trakcie 2 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia powinny zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Krytyczna teoria kultury, Kultura eksperymentu, Kultura Europy Środkowej, Popkultura i tożsamość. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Kulturoznawstwo wobec wyzwań współczesności
30 4 graded credit O
Seminarium magisterskie 2
30 6 graded credit O
Tradycje polskich badań nad kulturą
30 3 graded credit O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
GRUPA E: Kurs w języku obcym
O

W każdym semestrze studiów przewidziano pulę zajęć fakultatywnych w formie bloków tematycznych. Student samodzielnie decyduje, które bloki wybiera. Student powinien w trakcie dwóch lat studiów zrealizować 3 bloki. Każdy blok składa się z 4 zajęć 30-godzinnych, łącznie 120 godzin i 12 punktów ECTS. W ciągu 1 roku student powinien zaliczyć przynajmniej 120 godzin zajęć blokowych, mogą to być zajęcia z różnych bloków. Na roku 2 powinien zrealizować 240 godzin. Łącznie student realizuje 360 godzin zajęć i 36 punktów ECTS w ciągu 2 lat. Blok w trakcie 2 lat studiów musi być zrealizowany w całości, to znaczy, że wszystkie zajęcia powinny zostać zaliczone, ale czas ich realizacji może być rozłożony na poszczególne lata. Oferta zajęć w ramach bloków może się zmieniać, studenta obowiązuje w danym roku zaliczenie określonej liczby godzin oraz punktów ECTS. Uwaga: jeżeli student zrealizuje w roku 1 więcej godzin zajęć i punktów ECTS z bloku, to zostaną one przepisane na kolejne lata. Proponowane bloki tematyczne: Krytyczna teoria kultury, Kultura eksperymentu, Kultura Europy Środkowej, Popkultura i tożsamość. Lista kursów fakultatywnych oferowanych w danym roku akademickim może ulec zmianie i jest każdorazowo publikowana na stronie Wydziału Polonistyki UJ.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie 2
30 18 graded credit O
Grupa A
F
Grupa B
F
Grupa C
F
Grupa D
F
GRUPA E: Kurs w języku obcym
O