A A A
pl | en
A A A
pl | en

Astronomy

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Astronomy
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Astronomy

Programme

ISCED classification: 0533
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zagadnieniami astronomicznymi. Program przewiduje szereg przedmiotów obowiązkowych oraz całą gamę kursów nieobowiązkowych - fakultatywnych. Studenci mogą wybrać inne przedmioty fakultatywne niż te oferowane w planie studiów, takie które są prowadzone na Wydziale FAiIS UJ - z wyjątkiem zajęć prowadzonych przez Sekcję nauczycielską FAIiS. Ponadto, nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim.

Graduation

Pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Każdy student ma obowiązek zrealizować przynajmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenia ,,Pracowni magisterskiej I" dokonuje promotor, natomiast zaliczenie ,,Pracowni magisterskiej II" odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 4 semestrze).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Mechanizmy promieniowania
60 6 exam O
Astronomia gwiazdowa i pozagalaktyczna I
60 6 exam O
Mechanika nieba I
60 5 exam O
Wnętrza gwiazd
60 6 exam O
Seminarium I
30 2 assessment O
4 - assessment O
Protection of intellectual property II
4 1 assessment O
Laboratorium dyfuzyjnej plazmy kosmicznej
60 4 graded credit F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny
60 5 assessment O
Foreign language course
O

Każdy student ma obowiązek zrealizować przynajmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenia ,,Pracowni magisterskiej I" dokonuje promotor, natomiast zaliczenie ,,Pracowni magisterskiej II" odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 4 semestrze).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wstęp do astrofizyki wysokich energii
60 5 exam O
Seminarium II
30 2 graded credit O
Wykład specjalistyczny I
30 3 assessment O
Astronomia gwiazdowa i pozagalaktyczna II
60 7 exam F
Symulacje komputerowe
60 6 graded credit F
Mechanika nieba II
60 6 exam F
Współczesne metody obserwacji w astrofizyce
60 5 exam F
Foreign language course
O

Każdy student ma obowiązek zrealizować przynajmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenia ,,Pracowni magisterskiej I" dokonuje promotor, natomiast zaliczenie ,,Pracowni magisterskiej II" odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 4 semestrze).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesna kosmologia
60 6 exam O
Fizyka ośrodka międzygwiazdowego
60 4 exam O
Seminarium III
30 3 assessment O
Wykład specjalistyczny II
30 3 graded credit O
Wykład specjalistyczny III
30 3 graded credit O
Pracownia magisterska I
210 7 assessment O
Wykład monograficzny (Czarne dziury)
30 3 assessment F
Wykład monograficzny
30 3 assessment F
Wykład monograficzny A
30 3 exam F

Każdy student ma obowiązek zrealizować przynajmniej jeden przedmiot prowadzony w języku angielskim. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 punktów ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenia ,,Pracowni magisterskiej I" dokonuje promotor, natomiast zaliczenie ,,Pracowni magisterskiej II" odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. Kierownik studiów może zdecydować, że w danym roku akademickim niektóre przedmioty będą zrealizowane w innym semestrze niż zaplanowano. Punkty za lektorat języka angielskiego naliczane są w momencie zdania egzaminu (na 4 semestrze).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium IV
30 3 graded credit O
Wykład monograficzny (Gravitational lensing)
30 3 exam O
Wykład specjalistyczny IV
30 3 graded credit O
Pracownia magisterska II
210 10 assessment O
Wykład monograficzny (Elements of observational cosmology)
30 3 exam F
Wykład monograficzny B
30 3 exam F