A A A pl | en
Faculty of International and Political Studies

INTERNATIONAL RELATIONS

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: International Relations
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0388
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach kierunku stosunki międzynarodowe, studenci mają możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych: studia strategiczne oraz studia globalne i regionalne. Wybór ścieżek specjalizacyjnych dokonywany jest na podstawie deklaracji studentów składanych podczas wpisu na studia. Minimalna liczba osób dla poszczególnych specjalności to 15 osób. Maksymalną liczbę osób dla poszczególnych ścieżek w danym roku akademickim określa Dyrekcja INPiSM mając na względzie zainteresowanie studentów. O przyjęciu na daną ścieżkę decyduje kolejność zgłoszeń.

Graduation

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

If you want to learn more, see the full study programme

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej (po 3 w semestrze), 2 przedmioty ogólnoinsytutowe, w tym 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej, 1 przedmiot w języku obcym spośród oferowanych dla kierunku stosunki międzynarodowe oraz 2 przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.

Na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć w sumie 3 przedmioty w języku obcym, w tym minimum 1 przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: Global History of International Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesny system międzynarodowy
30 3,0 exam O
Wspólczesne teorie stosunków międzynarodowych
30 3,0 assessment O
Idee polityczne współczesnego świata
45 4,0 exam O
Warsztat badawczy z zakresu stosunków międzynarodowych
20 2,0 assessment O
4 - assessment O
Seminarium
30 5,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Lektorat z języka obcego
O
brak
Ścieżka: Studia strategiczne
  • O - obligatory
  • F - elective

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej (po 3 w semestrze), 2 przedmioty ogólnoinsytutowe, w tym 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej, 1 przedmiot w języku obcym spośród oferowanych dla kierunku stosunki międzynarodowe oraz 2 przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.

Na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć w sumie 3 przedmioty w języku obcym, w tym minimum 1 przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: Global History of International Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Globalizacja i regionalizacja
60 5,0 exam O
Ekonomia rozwoju
45 4,0 exam O
Seminarium
30 5,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
Lektorat z języka obcego
O
brak
Ścieżka: Studia strategiczne
  • O - obligatory
  • F - elective

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej (po 3 w semestrze), 2 przedmioty ogólnoinsytutowe, w tym 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej, 1 przedmiot w języku obcym spośród oferowanych dla kierunku stosunki międzynarodowe oraz 2 przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.

Na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć w sumie 3 przedmioty w języku obcym, w tym minimum 1 przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: Global History of International Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Instytucjonalizacja procesów integracyjnych na świecie
30 3,0 exam O
Prognozowanie i symulacje międzynarodowe
60 5,0 exam O
Prawo Unii Europejskiej
45 4,0 exam O
Seminarium
30 5,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
brak
Ścieżka: Studia strategiczne
  • O - obligatory
  • F - elective

W czasie I roku studiów student ma obowiązek zrealizować 6 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej (po 3 w semestrze), 2 przedmioty ogólnoinsytutowe, w tym 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.

W czasie II roku studiów student ma obowiązek zrealizować 7 przedmiotów fakultatywnych w ramach ścieżki specjalnościowej, 1 przedmiot w języku obcym spośród oferowanych dla kierunku stosunki międzynarodowe oraz 2 przedmioty ogólnoinstytutowe, w tym minimum 1 w języku obcym spośród oferowanych dla I i II roku.

Na studiach II stopnia student ma obowiązek zaliczyć w sumie 3 przedmioty w języku obcym, w tym minimum 1 przewidziany dla kierunku stosunki międzynarodowe spośród: Global History of International Relations since 1945, NATO and Transatlantic Security in 21 century, American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
30 3,0 exam O
Międzynarodowe rynki finansowe
30 3,0 exam O
Seminarium
30 5,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku polskim
O
Grupa przedmiotów fakultatywnych ogólnoinstytutowych w języku obcym
O
brak
Ścieżka: Studia strategiczne
  • O - obligatory
  • F - elective