A A A pl | en
Faculty of International and Political Studies

EURASIAN STUDIES

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: Eurasian Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. W przypadku przerwy w toku studiów (dotyczy osób wracających po urlopach, powtarzających rok, wznawiających studia) możliwe jest ich kontynuowanie na kolejnym roku w wersji programu obowiązującej w chwili rozpoczęcia cyklu, w którym student kontynuuje przerwaną naukę. Program studiów przewiduje cztery semestry nauki zakończone napisaniem pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim. W toku studiów Student zobowiązany jest do zrealizowania 9 przedmiotów fakultatywnych z przedstawionej listy przedmiotów do wyboru w tym, co najmniej jeden, w języku obcym. Przedmioty te są osadzone w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Graduation

Zaliczenie przewidzianych w programie studiów przedmiotów, napisanie pracy dyplomowej oraz pozytywny wynik z egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy polega na ustosunkowaniu się do uwag promotora i recenzenta oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu kierunku studiów.

If you want to learn more, see the full study programme

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 19 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Współczesne państwa i społeczeństwa Europy Wschodniej
30 4,0 exam O
Współczesne państwa i społeczeństwa Kaukazu
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Współczesne państwa i społeczeństwa Azji Środkowej
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Gospodarka państw obszaru eurazjatyckiego
30 4,0 exam O
Język rosyjski
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F
  • O - obligatory
  • F - elective

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 19 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy prawa cywilnego i karnego państw obszaru eurazjatyckiego
30 4,0 exam O
Najnowsze stosunki rosyjsko-irańskie
30 4,0 exam O
Podstawy prawa gospodarczego i finansowego państw obszaru eurazjatyckiego
30 4,0 exam O
Język rosyjski
90 6,0 zaliczenie na ocenę O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F
  • O - obligatory
  • F - elective

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 19 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Samorząd terytorialny i administracja lokalna na obszarze eurazjatyckim
30 3,0 exam O
Negotiations in International Relations
30 3,0 exam O
Warunki i realia prowadzenia biznesu na obszarze postradzieckim
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Język rosyjski
60 4,0 zaliczenie na ocenę O
Деловая речь
30 2,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium magisterskie
30 6,0 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F
  • O - obligatory
  • F - elective

W toku studiów student zobowiązany jest do zrealizowania 19 przedmiotów fakultatywnych z listy przedmiotów do wyboru w tym 2 przedmiotów z dziedziny nauk humanistycznych. Dyrekcja Instytutu wskazuje, które przedmioty fakultatywne będą uruchomione w danym roku akademickim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konflikty i elementy wojny hybrydowej na obszarze eurazjatyckim
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Integracja eurazjatycka
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Eurasian States in Global International Relations
30 3,0 exam O
Język rosyjski
60 4,0 exam O
Seminarium magisterskie
30 10,0 assessment O
Grupa przedmiotów fakultatywnych
F
  • O - obligatory
  • F - elective