A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Finance and Controlling

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Finance and Controlling
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 4 semestry. Zostały w nim ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 2 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych, informacyjnych systemów wspomagających zarządzanie, rodzajów i narzędzi controllingu oraz metod analizy organizacji i jej otoczenia. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. W nauczaniu wykorzystywane są przede wszystkim metody aktywizujące. Część modułów jest realizowana w pracowni komputerowej z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych oraz innych aplikacji komputerowych.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Koncepcje zarządzania
30 4 exam O
Statystyka matematyczna
30 4 exam O
Zarządzanie strategiczne II
30 4 exam O
Marketing międzynarodowy
30 4 exam O
Rachunkowość zarządcza
30 4 exam O
Controlling strategiczny
20 3 assessment O
Ubezpieczenia
30 4 exam O
Metodyka badań naukowych
30 3 exam O
BHK
4 - assessment O
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Makroekonomia II
30 4 exam O
Etyka w zarządzaniu
30 5 exam O
Zarządzanie procesami
30 4 exam O
Badania operacyjne
30 4 exam O
Logistyka
30 4 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Integracja europejska
20 2 assessment F
Instytucje rynkowe
30 3 exam F
Rynki kapitałowe i pieniężne
30 3 exam F
Sprawozdawczość finansowa
30 3 exam F
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Przedsiębiorczość II
30 4 exam O
Psychologia w zarządzaniu
30 4 exam O
Doradztwo organizacyjne
30 4 exam O
Diagnoza ekonomiczna przedsiębiorstwa
30 3 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Controlling operacyjny
30 3 assessment O
Informatyczne systemy zarządzania
15 2 assessment F
Ekonometria finansowa
30 3 exam F
Analiza rynku
30 3 exam F
Innowacje i polityka innowacji
30 3 exam F
Elementy optymalizacji podatkowej
30 3 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo cywilne
30 4 exam O
Controlling finansowy
30 3 assessment O
Controlling personalny w przedsiębiorstwie
30 3 assessment O
Kontrola zarządcza
30 3 assessment O
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
30 3 exam O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Zachowania organizacyjne
30 3 exam F
Zarządzanie międzynarodowe
30 3 exam F
Ochrona konkurencji i konsumentów
15 2 graded credit F
Komunikacja społeczna
20 2 exam F
Audyt finansowy przedsiębiorstwa
30 3 exam F