A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Social Media in Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Social Media in Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Pierwszy rok to głównie (choć nie wyłącznie) przedmioty kierunkowe z zakresu Zarządzania. Jest to rok dający ogólną wiedzę menedżerską studentom, tworzący podstawy do zajęć specjalizacyjnych drugiego roku. Stąd przedmioty z zakresu strategii zarządzania, przedsiębiorczości, konkurencji, marketingu, finansów czy prawa. Obok elementów związanych z ogólnie pojętym zarządzaniem odwołują się także do praktyki mediów społecznościowych.
Drugi rok to przede wszystkim przedmioty specjalizujące, dobierane przez studenta z listy tzw. fakultetów (np. Crowdsourcing, Marketing treści, Strategia mediów społecznościowych, Technologie mobilne, Media relations). Dzięki tym przedmiotom studenci uzyskują pogłębioną wiedzę z zakresu mediów społecznościowych. Część fakultetów prowadzona jest przez praktyków - osoby na co dzień pracujące zawodowo w danej dziedzinie. Pozostałe zajęcia prowadzone są przez pracowników Instytutu, oraz współpracujących wykładowców z uniwersytetów polskich i zagranicznych.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Media Społecznościowe w Zarządzaniu przez studenta jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych w ramach toku studiów na ocenę pozytywną i uzyskanie co najmniej 120 punktów ECTS oraz napisanie pracy dyplomowej i złożenie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej w gospodarce cyfrowej
12 2 graded credit O
Współczesne koncepcje zarządzania
30 4 exam O
Makroekonomia dla menedżerów
30 4 exam O
Prawo cywilne w e-biznesie
24 4 graded credit O
Statystyka w e-biznesie
24 4 graded credit O
Komunikacja marketingowa
30 4 graded credit O
Przedsiębiorczość w przestrzeni cyfrowej
30 4 exam O
Rynek nowych mediów
24 4 graded credit O
4 - assessment O
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Planowanie finansowe w e-biznesie
24 4 exam O
Marketing społecznościowy
30 4 exam O
Strategiczne myślenie i podejmowanie decyzji
24 4 exam O
Metodologia badań I
15 2 graded credit O
Modele biznesu
24 3 graded credit O
Seminarium
30 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Foreign language course
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Electronic business
30 5 exam O
Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
24 4 exam O
Zarządzanie procesami biznesowymi
24 3 exam O
Metodologia badań II
15 2 graded credit O
Monitoring i analiza mediów społecznościowych
18 3 graded credit O
Warsztaty kompetencji menedżerskich
30 4 graded credit O
Seminarium
30 - assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Społeczna odpowiedzialność w e-biznesie
24 3 exam O
Bezpieczeństwo w Internecie
24 3 graded credit O
Seminarium
30 15 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O