A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Business and Finance Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Business and Finance Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: english
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 3 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do zróżnicowanych aspektów zarządzania jednostkami gospodarczymi. Obejmują one również instytucjonalne elementy rynku finansowego, jak też narzędzia analityczne wykorzystywane w codziennej ocenie skutków działalności podmiotów gospodarczych. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego w języku angielskim.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Concepts of Management
30 4 exam O
Statistics
30 4 graded credit O
Strategic Management
30 4 exam O
International marketing
30 4 assessment O
Microeconomics
30 4 exam O
Entrepreneurship
30 4 exam O
BHK
4 - assessment O
Financial Management
30 4 assessment O
Foreign language course
O
Business English C1+
30 - graded credit F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Macroeconomics
30 4 exam O
Ethics in Management
30 4 exam O
Business Process Management
30 4 assessment O
Financial Accounting
30 4 graded credit O
Management Accounting
30 4 exam O
International Law
30 4 exam O
Master Seminar
30 5 assessment O
Foreign language course
O
Business English C1+
30 4 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Psychology of Management
30 4 exam O
Master Seminar
30 5 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Financial and Capital Markets
30 4 exam O
Master Seminar
30 10 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O