A A A pl | en
Faculty of Management and Social Communication

INTERNATIONAL MANAGEMENT—DOUBLE DIPLOMA IN MANAGEMENT

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: International Management—double diploma in Management
Level: first cycle (joint degree programme)
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Management science and quality

Programme

ISCED classification: 0413
Number of semesters: 8
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 8 semestrów - 4 semestry realizowane są na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 4 na uczelni partnerskiej ESB w Reutlingen. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 5 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianego zarządzania. Obejmują podstawy zarządzania, zarządzenia jakością, produkcją, procesami oraz ryzykiem. Również istotne miejsce w programie stanowią zajęcia z marketingu, analizy danych oraz ekonomii i biznesu międzynarodowego. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne. Istotną część programu stanowią semestalne praktyki realizowane w 4 i 6 semestrze.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie międzynarodowe – podwójny dyplom z zarządzania na studiach I stopnia wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

If you want to learn more, see the full study programme

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Nauki o organizacji
45 4,0 exam O
Mikroekonomia
45 5,0 exam O
Podstawy prawa
30 3,0 exam O
Matematyka
45 4,0 exam O
Wstęp do psychologii
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Filozofia
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
30 2,0 assessment O
Wychowanie fizyczne
30 - assessment O
BHK
4 - assessment O
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy zarządzania
60 5,0 exam O
Finanse
30 4,0 exam O
Statystyka opisowa
45 4,0 exam O
Zachowania organizacyjne
30 3,0 exam O
Technologie informacyjne
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Socjologia organizacji
30 4,0 assessment O
Marketing-podstawy
45 4,0 exam O
Podstawy rachunkowości
30 4,0 exam O
Makroekonomia
60 5,0 exam O
30 2,0 assessment O
Wychowanie fizyczne
30 - assessment O
Sprawozdawczość i analiza finansowa firmy
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Podstawy ekonometrii
45 4,0 exam F
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Procesy informacyjne w zarządzaniu
30 3,0 exam O
Globalizacja działalności wytwórczej
20 2,0 assessment O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
30 3,0 exam O
Rachunkowość finansowa
30 4,0 exam O
Audyt wewnętrzny
30 2,0 exam O
30 5,0 exam O
Fundusze i programy pomocowe UE
30 2,0 exam O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
30 3,0 exam F
Marketing międzynarodowy
30 5,0 exam F
Zarządzanie marketingowe
90 3,0 assessment F
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka zawodowa
800 20,0 assessment O
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie jakością
30 3,0 exam O
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
30 3,0 exam O
Różnice kulturowe w biznesie
30 3,0 exam O
Zarządzanie produkcją
30 3,0 exam O
Przedsiębiorczość i innowacje
30 3,0 exam O
Technologie informacyjne
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie strategiczne
45 4,0 exam O
Fundusze i programy pomocowe UE
30 2,0 exam O
Komunikacja w organizacji
30 3,0 exam F
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyka zawodowa
800 20,0 assessment O
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Filozofia
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Zarządzanie czasem i zmianami
30 3,0 exam O
Zarządzanie zasobami ludzkimi - podstawy
45 4,0 exam O
Podstawy prawa
30 3,0 exam O
Wstęp do psychologii
30 4,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium dyplomowe
30 5,0 assessment O
Międzynarodowe ZZL
30 2,0 exam O
Zarządzanie projektami
30 3,0 exam F
Procesy informacyjne w zarządzaniu
30 3,0 exam O
Zarządzanie marketingowe
90 3,0 assessment F
 • O - obligatory
 • F - elective
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zarządzanie logistyką
30 3,0 zaliczenie na ocenę O
Instytucje i prawo UE
30 2,0 exam O
Socjologia organizacji
30 4,0 assessment O
Seminarium dyplomowe (odrębna grupa seminaryjna - PD)
30 15,0 assessment O
Małe i średnie przedsiębiorstwa
30 3,0 zaliczenie na ocenę F
Zarządzanie zespołami
30 3,0 exam F
Badania marketingowe
30 3,0 exam F
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
30 3,0 exam F
Podstawy ekonometrii
45 4,0 exam F
 • O - obligatory
 • F - elective