A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Film and New Media Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Film and New Media Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: The science of art

Programme

ISCED classification: 0215
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje dwa typy przedmiotów: obowiązkowe, zaliczane przez wszystkich studentów oraz kursy fakultatywne, które studenci mogą dowolnie wybierać w zakresie, który pozwoli im uzyskać 60 punktów ECTS w ramach każdego roku akademickiego. Studenci przedmioty fakultatywne wybierają wedle własnych zainteresowań, zachęcani są jednak, by uczestniczyli w przedmiotach z zakresu mediów, jeśli planują wybór seminarium licencjackiego ukierunkowanego na wiedzę o mediach, oraz fakultetów filmoznawczych, jeśli przygotowują się do napisania pracy licencjackiej w zakresie filmu.

Graduation

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata w zakresie filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach jest zrealizowanie programu studiów, w tym uzyskanie zaliczenia z seminarium licencjackiego. Będąca jego efektem praca dyplomowa powinna zostać w odpowiednich terminach wgrana do systemu APD, zaakceptowana przez promotora i zrecenzowana przez recenzenta. Dopełnienie tej procedury oraz uzyskanie pozytywnych recenzji umożliwia złożenie egzaminu dyplomowego, którego pozytywna ocena upoważnia do uzyskania tytułu licencjata.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu niemego
36 - - O
Wprowadzenie do wiedzy o filmie i warsztat naukowy
18 - - O
Wiedza o mediach
18 5 exam O
Wiedza o grach wideo
18 5 exam O
Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego
18 - - O
Historia filozofii
18 - - O
Wiedza o prawie autorskim
18 3 exam O
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu niemego
36 8 exam O
Wiedza o literaturze do przełomu modernistycznego
18 8 exam O
Wprowadzenie do wiedzy o filmie i warsztat naukowy
18 7 exam O
Historia filozofii
18 6 exam O
Warsztaty filmowe i scenariuszowe
18 5 graded credit F
Gatunki telewizyjne
18 3 exam F
Kierunki kina współczesnego - kurs monograficzny
18 4 exam F
Historia myśli filmowej
18 4 exam F
Semiotyka i językoznawstwo
18 3 exam F
Historia mediów i media społecznościowe
18 6 exam F
Organizacja wydarzeń kulturalnych
18 2 assessment F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu klasycznego
36 - - O
Historia filmu polskiego do roku 1989
36 - - O
Wiedza o literaturze XX wieku
18 4 exam O
18 - assessment O
Historia powszechna XX wieku z elementami Historii Polski po 1945 roku
18 - - O
Warsztaty filmowe i scenariuszowe
18 5 graded credit F
Historia i współczesność teatru
18 - - F
Historia myśli filmowej
18 4 exam F
Analiza i interpretacja dzieła filmowego
18 - - F
Kurs monograficzny z historii filmu
18 4 exam F
Historia kultury
18 - - F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu klasycznego
36 8 exam O
Historia filmu polskiego do roku 1989
36 8 graded credit O
18 4 exam O
Historia powszechna XX wieku z elementami Historii Polski po 1945 roku
18 8 exam O
Industrial apprenticeships
18 2 assessment O
Historia kultury
18 5 exam F
Historia i współczesność teatru
18 6 exam F
Analiza i interpretacja dzieła filmowego
18 8 exam F
Technologie informatyczne
18 3 exam F
Historia serialu telewizyjnego
18 3 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu nowofalowego
36 - - O
Historia filmu polskiego do roku 1989
36 4 exam O
Kierunkowe seminarium dyplomowe
18 - - O
Socjologia i teoria kultury
18 - - O
18 - assessment O
Zagadnienia cyberkultury
18 5 exam F
Muzyka i film
18 4 exam F
Historia sztuki z elementami wiedzy o fotografii
18 - assessment F
Kurs monograficzny z kina polskiego
18 4 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia filmu nowofalowego
36 8 exam O
Kierunkowe seminarium dyplomowe
18 21 graded credit O
Socjologia i teoria kultury
18 7 exam O
18 4 exam O
Komunikacja kulturowa
18 3 exam F
Wstęp do projektowania gier wideo
18 3 exam F
Historia sztuki z elementami wiedzy o fotografii
18 8 exam F