A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Finance, Banking, Insurance

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Finance, Banking, Insurance
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Economics and finance

Programme

ISCED classification: 0311
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 6 semestrów. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Moduły fakultatywne rozpoczynają się w czwartym semestrze. Główne obszary kształcenia obejmują treści podstawowe dla kierunku ekonomia, przedmioty specjalistyczne dotyczące tematyki związanej z finansami oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie. W ramach modułów specjalistycznych oferowane są moduły związane z różnymi aspektami funkcjonowania współczesnych rynków finansowych. Szczególną grupę w ramach tak zdefiniowanych obszarów zajmują moduły związane z bankowością, rynkiem kapitałowym oraz tematyką dotyczącą ubezpieczeń. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Matematyka zaawansowana
40 5 graded credit O
Mikroekonomia
30 5 assessment O
Podstawy prawa gospodarczego
20 4 exam O
Podstawy psychologii
20 3 exam O
Technologie informacyjne
20 2 graded credit O
Historia gospodarcza
30 4 exam O
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
30 4 exam O
Socjologia organizacji - wprowadzenie
20 3 assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Matematyka zaawansowana
40 5 exam O
Statystyka opisowa
40 6 exam O
Mikroekonomia
30 5 exam O
Rachunek prawdopodobieństwa
30 5 exam O
Rachunkowość finansowa
40 6 exam O
Analiza ekonomiczna
20 4 graded credit O
Ochrona własności intelektualnej
10 1 assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy makroekonomii
30 5 assessment O
Polityka społeczna
20 4 exam O
Polityka gospodarcza
20 4 exam O
20 - assessment O
Podstawy filozofii
20 3 exam O
Statystyka matematyczna - podstawy
40 5 exam O
Podstawy finansów
30 5 exam O
Bankowość
30 4 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ekonometria
40 5 exam O
Podstawy makroekonomii
30 5 exam O
20 - assessment O
Praktyka zawodowa
120 4 assessment O
Finanse publiczne
20 3 exam O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
20 4 exam O
20 - assessment O
Rynki finansowe
20 4 assessment O
Specialist Seminar
30 2 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
20 6 exam O
Gospodarka regionalna
20 4 exam O
Specialist Seminar
30 8 assessment O
Grupa zajęć fakultatywnych
O