A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne drugiego stopnia Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

Computer Science of Video Games

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Computer Science of Video Games
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0613
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Stosowana.

Graduation

Przygotowanie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Student ma obowiązek zaliczyć w ciągu czterech semestrów co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Student ma obowiązek uzyskać co najmniej 42 ECTS za przedmioty do wyboru przewidziane w planie studiów ( i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską ). Może ich być więcej (niżej punktowanych) lub mniej (wyżej punktowanych), niż uwidocznione w planie studiów 7 przedmiotów do wyboru - liczy się suma punktów ECTS uzyskanych za te przedmioty w poszczególnych latach studiów. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niż wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Stosowana. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie, w to wlicza się obowiązkowy przedmiot „Polskie i międzynarodowe prawo autorskie”. W Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Programowanie grafiki 3D
27 5 assessment O
Zarządzanie projektami
18 4 exam O
Prezentowanie informacji i tworzenie dokumentacji
18 4 assessment O
Wprowadzenie do tworzenia gier wideo
36 6 assessment O
Gry poważne
18 3 assessment O
Polskie i międzynarodowe prawo autorskie
18 3 assessment O
Geometria 3D dla projektantów gier wideo
36 6 exam O
18 2 assessment O
4 - assessment O
Grafika konceptowa
18 3 assessment F
Fotografia i jej obróbka cyfrowa
27 4 assessment F
Tworzenie, obróbka i eksport tekstur
18 3 graded credit F
Modelowanie 3D – postacie
27 4 assessment F
Silnik fizyki 3D
18 3 assessment F
Tworzenie scenariuszy
27 4 assessment F
Projektowanie poziomów
18 3 assessment F
Programowanie urządzeń mobilnych – Apple iOS
9 2 assessment F

Student ma obowiązek zaliczyć w ciągu czterech semestrów co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Student ma obowiązek uzyskać co najmniej 42 ECTS za przedmioty do wyboru przewidziane w planie studiów ( i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską ). Może ich być więcej (niżej punktowanych) lub mniej (wyżej punktowanych), niż uwidocznione w planie studiów 7 przedmiotów do wyboru - liczy się suma punktów ECTS uzyskanych za te przedmioty w poszczególnych latach studiów. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niż wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Stosowana. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie, w to wlicza się obowiązkowy przedmiot „Polskie i międzynarodowe prawo autorskie”. W Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Programowanie symulacji fizyki w rzeczywistym czasie
36 6 exam O
Seminarium specjalistyczne
18 2 assessment O
18 2 exam O
Programowanie gier w C++
36 6 assessment F
Wprowadzenie do game studies
18 3 graded credit O
Pracownia języków skryptowych w grach wideo
18 4 assessment F
Podstawy obróbki i wykorzystania w grach grafiki dwuwymiarowej
36 6 graded credit F
Zasady tworzenia scenorysów
9 1 assessment F
Modelowanie 3D – otoczenie
27 4 assessment F
Wstęp do modelowania 3D
36 6 exam F
Animacja 2D
36 6 graded credit F
Animacja 3D
36 6 exam F
Technologia motion capture
27 4 assessment F
Projektowanie interfejsów użytkownika
18 3 assessment F
Projektowanie mechaniki gier wideo
18 3 assessment F
Interakcja człowiek-komputer
18 3 assessment F
Pracownia robotyki
18 3 assessment F
Warsztaty sztucznej inteligencji I
36 6 assessment F

Student ma obowiązek zaliczyć w ciągu czterech semestrów co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Student ma obowiązek uzyskać co najmniej 42 ECTS za przedmioty do wyboru przewidziane w planie studiów ( i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską ). Może ich być więcej (niżej punktowanych) lub mniej (wyżej punktowanych), niż uwidocznione w planie studiów 7 przedmiotów do wyboru - liczy się suma punktów ECTS uzyskanych za te przedmioty w poszczególnych latach studiów. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niż wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Stosowana. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie, w to wlicza się obowiązkowy przedmiot „Polskie i międzynarodowe prawo autorskie”. W Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy sztucznej inteligencji
36 6 exam O
Systemy wszechobecne, kontekstowe i afektywne
36 6 exam F
Seminarium magisterskie I
18 2 assessment O
Grafika konceptowa
18 3 assessment F
Fotografia i jej obróbka cyfrowa
27 4 assessment F
Tworzenie, obróbka i eksport tekstur
18 3 graded credit F
Modelowanie 3D – postacie
27 4 assessment F
Silnik fizyki 3D
18 3 assessment F
Tworzenie scenariuszy
27 4 assessment F
Projektowanie poziomów
18 3 assessment F
Programowanie urządzeń mobilnych – Apple iOS
9 2 assessment F
Warsztaty sztucznej inteligencji II
36 6 assessment F
Przedmiot humanistyczny lub społeczny ogólnouniwersytecki
18 2 - O

Student ma obowiązek zaliczyć w ciągu czterech semestrów co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Student ma obowiązek uzyskać co najmniej 42 ECTS za przedmioty do wyboru przewidziane w planie studiów ( i dodatkowo 20 ECTS za Pracownię magisterską ). Może ich być więcej (niżej punktowanych) lub mniej (wyżej punktowanych), niż uwidocznione w planie studiów 7 przedmiotów do wyboru - liczy się suma punktów ECTS uzyskanych za te przedmioty w poszczególnych latach studiów. Przedmioty do wyboru mogą być realizowane w innym semestrze niż wynika to z planu. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z kierunku Informatyka Stosowana. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. W przypadku zbyt małej liczby osób lub w innych wyjątkowych sytuacjach mogą nie być w danym semestrze uruchomione wszystkie przedmioty z powyższej listy. Ponadto do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie, w to wlicza się obowiązkowy przedmiot „Polskie i międzynarodowe prawo autorskie”. W Zaliczenie z Pracowni magisterskiej wystawiane jest po złożeniu przez studenta pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie II
18 2 assessment O
Pracownia języków skryptowych w grach wideo
18 4 assessment F
Podstawy obróbki i wykorzystania w grach grafiki dwuwymiarowej
36 6 graded credit F
Zasady tworzenia scenorysów
9 1 assessment F
Modelowanie 3D – otoczenie
27 4 assessment F
Wstęp do modelowania 3D
36 6 exam F
Animacja 2D
36 6 graded credit F
Animacja 3D
36 6 exam F
Technologia motion capture
27 4 assessment F
Projektowanie interfejsów użytkownika
18 3 assessment F
Projektowanie mechaniki gier wideo
18 3 assessment F
Interakcja człowiek-komputer
18 3 assessment F
Pracownia robotyki
18 3 assessment F
Magister Laboratory Class
60 20 assessment O
Zaawansowane metody sztucznej inteligencji
36 6 exam F