A A A pl | en
Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science

APPLIED COMPUTER SCIENCE

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Applied Computer Science
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Informatics

Programme

ISCED classification: 0613
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami informatycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystanie z przedmiotów oferowanych na kierunku Informatyka Gier Komputerowych

Graduation

pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

If you want to learn more, see the full study programme

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS  z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Projektowanie wspomagane komputerem
36 6,0 exam O
Zarządzanie projektami
18 4,0 exam O
Seminarium specjalistyczne I
18 2,0 assessment O
Pracownia języków skryptowych
18 4,0 zaliczenie na ocenę O
Programowanie rozproszone i równoległe
36 6,0 exam O
18 2,0 assessment O
4 - assessment O
Sieci rozległe
36 6,0 exam F
Projektowanie sieci komputerowych
36 6,0 exam F
Bezpieczeństwo w sieciach
36 6,0 exam F
Zaawansowana grafika komputerowa
36 6,0 exam F
Biometria
36 6,0 exam F
Hackathon
15 1,0 assessment F
Głębokie sieci neuronowe
36 6,0 zaliczenie na ocenę F
Kryptografia
36 6,0 exam F
Grupa M
O
Financial instruments and pricing
36 6,0 exam F
Wykład monograficzny
18 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS  z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztaty programowania zespołowego
36 5,0 zaliczenie na ocenę O
Seminarium specjalistyczne II
18 2,0 assessment O
Projektowanie aplikacji internetowych
36 5,0 zaliczenie na ocenę O
E-biznes
18 4,0 assessment O
18 2,0 exam O
Projektowanie obiektowe
36 6,0 exam F
Uczenie maszynowe
36 6,0 zaliczenie na ocenę F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
36 6,0 exam F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
36 6,0 exam F
Zaawansowane interfejsy graficzne
36 5,0 zaliczenie na ocenę F
Analiza szeregów czasowych
18 4,0 exam F
Technologie ATM, FR
18 4,0 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty programistyczne MPLS
18 4,0 zaliczenie na ocenę F
Informatyka kwantowa
36 6,0 exam F
Systemy wbudowane
27 4,0 assessment F
Hackathon
15 1,0 assessment F
Risk management
36 6,0 exam F
Warsztat sztucznej inteligencji I
36 6,0 assessment F
Biometria
36 6,0 exam F
Wykład monograficzny
18 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS  z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie I
18 2,0 assessment O
Sieci rozległe
36 6,0 exam F
Projektowanie sieci komputerowych
36 6,0 exam F
Bezpieczeństwo w sieciach
36 6,0 exam F
Zaawansowana grafika komputerowa
36 6,0 exam F
Hackathon
15 1,0 assessment F
Głębokie sieci neuronowe
36 6,0 zaliczenie na ocenę F
Kryptografia
36 6,0 exam F
Financial instruments and pricing
36 6,0 exam F
Warsztaty sztucznej inteligencji II
36 6,0 assessment F
Wykład monograficzny
18 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective

W trakcie studiów studenci muszą uzyskać co najmniej 49 ECTS  z przedmiotów fakultatywnych kierunkowych oferowanych w programie studiów w tym: co najmniej jeden przedmiot z grupy M i co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Za zgodą kierownika studiów Informatyka Gier Komputerowych oraz w miarę wolnych miejsc możliwe jest także zaliczenie przedmiotów fakultatywnych z tego kierunku. Nie można zaliczać przedmiotów fakultatywnych przeznaczonych dla studentów studiów I stopnia. Ponadto, do końca 4 semestru studiów studenci mają obowiązek uzyskać co najmniej 5 ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy magisterskiej. W wyjątkowych sytuacjach lub w przypadku zbyt małej liczby osób, przedmioty fakultatywne kierunkowe mogą nie zostać uruchomione lub być oferowane w innym semestrze niż przewiduje to plan studiów.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium magisterskie II
18 2,0 zaliczenie na ocenę O
Projektowanie obiektowe
36 6,0 exam F
Uczenie maszynowe
36 6,0 zaliczenie na ocenę F
Symulacje Monte Carlo i superkomputery
36 6,0 exam F
Sieci mobilne i komórkowe WLAN
36 6,0 exam F
Zaawansowane interfejsy graficzne
36 5,0 zaliczenie na ocenę F
Analiza szeregów czasowych
18 4,0 exam F
Technologie ATM, FR
18 4,0 zaliczenie na ocenę F
Warsztaty programistyczne MPLS
18 4,0 zaliczenie na ocenę F
Informatyka kwantowa
36 6,0 exam F
Systemy wbudowane
27 4,0 assessment F
Hackathon
15 1,0 assessment F
Pracownia magisterska
60 20,0 assessment O
Przedmiot humanistyczny lub społeczny ogólnouniwersytecki
36 5,0 exam O
Risk management
36 6,0 exam F
Zaawansowane metody sztucznej inteligencji
36 6,0 exam F
Biometria
36 6,0 exam F
Wykład monograficzny
18 3,0 exam F
  • O - obligatory
  • F - elective