A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia niestacjonarne drugiego stopnia Faculty of International and Political Studies

National Security

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: National Security
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0388
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach kierunku bezpieczeństwo narodowe, studenci mają możliwość profilowania kształcenia w ramach kursów fakultatywnych stanowiących uzupełenienie procesu uczenia się na podstawie przedmiotów obligatoryjnych.

Graduation

Studia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, zgodnie z Regulaminem studiów UJ.

Student w przeciągu I roku ma obowiązek zrealizować wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać 6 przedmiotów fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Student w przeciągu II roku ma obowiązek zrealizować następujące przedmioty: Bezpieczeństwo globalne, Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, 2 z 6 przedmiotów obligatoryjnych z grupy "Zagrożenia bezpieczeństwa" 6 przedmiotów fakultatywnych:  2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Socjologia i psychologia bezpieczeństwa
18 3 exam O
4 - assessment O
Filozofia i etyka bezpieczeństwa
27 5 exam O
Metodologia badań nad bezpieczeństwem
18 4 assessment O
Zarządzanie bezpieczeństwem
18 3 exam O
18 2 assessment O
Magister Seminar
18 5 graded credit O
Bezpieczeństwo państwa – wyzwania i zagrożenia
18 3 exam F
Prawo a bezpieczeństwo publiczne
18 3 exam F
Myśl strategiczna od Sun Tzu do Arona
18 3 assessment F
Wymiar technologiczny współczesnego bezpieczeństwa
18 3 assessment F
Bieżące problemy bezpieczeństwa
18 3 graded credit F
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych I
18 3 assessment F
How to understand foreign texts – practicing reading skills
18 3 graded credit F
Rola dyplomacji wielostronnej w rozwiązywaniu konfliktów
18 3 assessment F
Francja w sytuacjach zagrożenia
18 3 assessment F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
18 3 graded credit F

Student w przeciągu I roku ma obowiązek zrealizować wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać 6 przedmiotów fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Student w przeciągu II roku ma obowiązek zrealizować następujące przedmioty: Bezpieczeństwo globalne, Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, 2 z 6 przedmiotów obligatoryjnych z grupy "Zagrożenia bezpieczeństwa" 6 przedmiotów fakultatywnych:  2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
System bezpieczeństwa RP
27 4 exam O
Krajowy system zarządzania kryzysowego
18 2 assessment O
Podstawy prawa karnego w Polsce
18 3 exam O
Bezpieczeństwo ekonomiczne i finansowe RP
27 4 exam O
Bezpieczeństwo lokalne
9 1 graded credit O
Prywatyzacja bezpieczeństwa w RP
9 1 graded credit O
18 2 exam O
Magister Seminar
18 5 graded credit O
Bezpieczeństwo obrotu prawnego
18 3 graded credit F
Prawa człowieka – dzieje idei, ochrona
18 3 exam F
Strategiczne problemy współczesnego świata arabskiego
18 3 exam F
Polityka bezpieczeństwa USA. Formowanie, zasady i realizacja
18 3 exam F
Siły zbrojne we współczesnym świecie
18 3 graded credit F
Konflikty etniczne i wyznaniowe, jako zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego
18 3 graded credit F
Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
18 3 assessment F
Komunikacja w sytuacjach kryzysowych II
18 3 assessment F
Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej
18 3 assessment F
Służby porządku publicznego w Europie
18 3 assessment F

Student w przeciągu I roku ma obowiązek zrealizować wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać 6 przedmiotów fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Student w przeciągu II roku ma obowiązek zrealizować następujące przedmioty: Bezpieczeństwo globalne, Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, 2 z 6 przedmiotów obligatoryjnych z grupy "Zagrożenia bezpieczeństwa" 6 przedmiotów fakultatywnych:  2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bezpieczeństwo globalne
18 3 exam O
Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
36 6 exam O
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
18 3 graded credit F
Magister Seminar
18 5 graded credit O
American Foreign and Security Policy in the Asia-Pacific
18 5 exam F
Military Interventions
18 5 exam F
Bezpieczeństwo państw regionu Morza Czarnego
18 3 assessment F
Jednostki i operacje antyterrorystyczne na świecie
18 3 assessment F
Podstawy kryminologii
18 3 assessment F
Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
18 3 assessment F
Edukacja na rzecz bezpieczeństwa
18 3 assessment F
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
18 3 graded credit F
Nieformalne organizacje i subkultury a zagrożenia społeczne
18 3 graded credit F
Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa narodowego
18 3 assessment F
Academic English
18 3 graded credit F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
18 3 graded credit F
grupa zajęć fakultatywnych (w ramach modułu Bezpieczeństwo globalne i regionalne)
O

Student w przeciągu I roku ma obowiązek zrealizować wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać 6 przedmiotów fakultatywnych: 2 wykłady zakończone egzaminem, 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Student w przeciągu II roku ma obowiązek zrealizować następujące przedmioty: Bezpieczeństwo globalne, Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, 2 z 6 przedmiotów obligatoryjnych z grupy "Zagrożenia bezpieczeństwa" 6 przedmiotów fakultatywnych:  2 wykłady zakończone egzaminem (w tym przynajmniej jeden w języku obcym), 2 wykłady zakończone zaliczeniem na ocenę oraz 2 konwersatoria.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Sztuka i praktyka negocjacji
18 3 exam O
Zarządzanie kryzysami politycznymi
9 2 graded credit O
Zarządzanie kryzysami społecznymi
9 2 graded credit O
Zarządzanie kryzysami militarnymi
9 2 graded credit O
Psychologia stosowana w sytuacjach kryzysowych
9 2 assessment O
Zarządzanie kryzysami informatycznymi
9 2 graded credit O
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach konfliktowych
9 2 graded credit O
Magister Seminar
18 5 graded credit O
Zagrożenia bezpieczeństwa systemów demokratycznych
18 3 exam F
Soft Power and Post Cold War Paradigm Change
18 5 exam F
Ruchy separatystyczne na świecie
18 3 graded credit F
Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa
18 3 assessment F
Polski wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych
18 3 assessment F
Correlation between media system and national security
18 3 graded credit F
Eksterminacje narodów - wybrane przypadki
18 3 graded credit F
Warsztat wykorzystywania otwartych źródeł informacji w analizie polityki zagranicznej państwa w aspekcie bezpieczeństwa narodowego
18 3 assessment F
Przedmiot fakultatywny w dyscyplinie realizowany we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi
18 3 graded credit F