A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

English with the German Language

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English with the German Language
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program obejmuje ponad 2 tysiące godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W semestrze piątym studenci wybierają jedno spośród oferowanych seminariów licencjackich zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach opcji studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i/lub niemieckiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 180 punktów ECTS, przedstawienie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
90 - - O
Literatura i kultura angielska IA
30 2 exam O
Wprowadzenie do literaturoznawstwa
30 3 exam O
Wprowadzenie do językoznawstwa
30 3 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 - - O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
30 - - O
4 - assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
120 - - O
Grupa A: Opcje
F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
90 12 exam O
Literatura i kultura angielska IB
30 2 exam O
Cywilizacja Wysp Brytyjskich
30 4 exam O
Gramatyka opisowa języka angielskiego
30 4 exam O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru I
30 4 graded credit F
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
120 14 exam O
Historia i kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
30 4 graded credit O
Grupa A: Opcje
F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 - - O
Literatura i kultura angielska II
30 - - O
Cywilizacja USA
30 3 exam O
Fonetyka i fonologia angielska
30 3 exam O
Wprowadzenie do przekładu
30 3 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
90 - - O
Literatura krajów niemieckiego obszaru językowego
30 4 graded credit O
Grupa A: Opcje
F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
90 12 exam O
Literatura i kultura angielska II
30 4 exam O
Literatura i kultura amerykańska I
30 2 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
120 13 exam O
Grupa A: Opcje
F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 - - O
Specialist Seminar
30 - - F
Literatura i kultura amerykańska II
30 2 exam O
Historia języka angielskiego
30 3 exam O
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
90 - - O
Język niemiecki i kultura krajów niemieckiego obszaru językowego
30 4 graded credit O
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II
30 4 graded credit F
Grupa A: Opcje
F

Zajęcia fakultatywne ograniczonego wyboru oraz zajęcia fakultatywne (F) wybierane są przez studenta z oferowanych w danym semestrze, zgodnie ze specyfikacją semestru/semestrów uwzględnioną w tabeli. W ramach przedmiotów opcjonalnych student może realizować kształcenie pedagogiczne (ew. brakujące punkty ECTS do wymaganych rocznie 60 należy uzyskać za wybrane opcje).

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego III
60 8 exam O
Specialist Seminar
30 18 assessment F
Praktyczna nauka języka niemieckiego III
90 16 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Grupa A: Opcje
F
Praktyczna nauka języka angielskiego do wyboru II
30 4 graded credit F