A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philosophy

Buddhist Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Philosophy
Major name: Buddhist Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Learning about the culture and religion

Programme

ISCED classification: 0221
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Zajęcia dydaktyczne w programie studiów realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów oraz lektoratów. Plan studiów dzieli się na kursy obligatoryjne oraz fakultatywne. Moduły dotyczą historii buddyzmu, filozofii buddyjskiej, literatury, kultury i sztuki buddyjskiej. Część zajęć ma charakter ogólny, wprowadzający i wybrana została z całościowej oferty Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji. Studenci zobowiązani są do zgromadzenia 181 ECTS (na I roku 60, po II roku 120 i po III roku 181 ECTS) – za moduły kanoniczne (109 ECTS). za język obcy (angielski [4 ECTS]); za lektoraty i translatoria obowiązkowego języka buddyjskiego (do wyboru: sanskryt, tybetański, chiński) (30 ECTS); za pozostałe przedmioty fakultatywne (41 ECTS). Znaczną część procesu dydaktycznego stanowi samodzielna praca studentów: przygotowywanie referatów, prezentacji, praca z tekstem (także w grupach). Praca ta i jej wyniki podlegają kontroli i ukierunkowaniu w trakcie seminariów i konwersatoriów. System studiowania na UJ umożliwia studentom realizację kursów fakultatywnych w innych jednostkach UJ - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Kierownika jednostki. Studenci w szczególnej sytuacji życiowej mogą realizować Indywidualny Plan Studiów, którego jego warunki ustalane są indywidualnie z prowadzącymi zajęcia oraz akceptowane przez Kierownika jednostki. Studia I stopnia kończą się przygotowaniem przez studentów pracy licencjackiej oraz jej obroną podczas egzaminu dyplomowego

 

Graduation

Ukończenie seminarium dyplomowego, w ramach którego przygotowywana jest praca zaliczeniowa w formie artykułu naukowego (5 ECTS) oraz pozytywny wynik egzaminu dyplomowego.

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 71 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Buddyzm – wprowadzenie do pojęć, idei i kierunków
30 3 assessment O
Wybrane zagadnienia filozofii
60 5 exam O
Teorie kultury
60 5 exam O
Cywilizacja subkontynentu indyjskiego
60 5 exam O
Propedeutyka pracy naukowej
30 2 assessment O
Elementy antropologii społeczno-kulturowej
60 5 exam O
Myślenie krytyczne
30 1 assessment O
Physical Education
30 - assessment O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 71 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia buddyzmu I (wczesne szkoły buddyjskie)
45 4 exam O
Buddyzm w świetle kanonu palijskiego
60 5 graded credit O
Tradycyjna kultura tybetańska
30 2 exam O
Filozofia indyjska
60 5 exam O
4 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
Religia – mit – rytuał. Podstawowe zagadnienia religioznawstwa w kontekście badań nad cywilizacjami
30 3 exam O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 71 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody badań społecznych
30 3 assessment O
Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany
60 5 exam O
Buddyzm, taoizm, konfucjanizm – wprowadzenie do klasycznej kultury chińskiej
45 4 assessment O
30 - assessment O
Historia buddyzmu II (mahajana)
60 5 exam O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 71 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zen i czysta kraina – kultura japońska a buddyzm
45 4 exam O
Kultura Japonii
30 4 exam O
Etyka buddyjska
45 4 graded credit O
30 - assessment O
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 71 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia buddyzmu III (buddyzm tybetański i mongolski)
60 5 exam O
Epistemologia buddyjska
45 4 exam O
Nacjonalizmy i separatyzmy Azji Południowej – upolitycznianie religii
30 2 graded credit O
Sztuka buddyjska w Indiach
30 2 exam O
Specialist Seminar
30 - assessment O
30 - assessment O
Kultura Mongolii
30 2 exam O
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O

 

Na I roku studenci wybierają jeden język buddyjski i kontynuują jego naukę na II i III roku. W ramach realizacji kursów fakultatywnych studenci muszą otrzymać 71 ECTS, w tym 30 ECTS za kursy z GRUPY 1. Informacja odnośnie uruchomienia odpowiednich przedmiotów z grupy zajęć fakultatywnych będzie aktualizowana przed rozpoczęciem roku akademickiego. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia buddyzmu IV (buddyzm współczesny)
60 5 exam O
Buddyjskie praktyki medytacyjne
60 5 exam O
Specialist Seminar
30 5 graded credit O
30 4 exam O
Buddyzm koreański
30 2 assessment O
GRUPA 1: JĘZYKI BUDDYJSKIE
O
GRUPA 2: PRZEDMIOTY FAKULTATYWNE
O