A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

Portuguese

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Portuguese
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0232
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Stacjonarne studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Warunkiem ich zaliczenia jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie przekrojowego egzaminu magisterskiego.

Program studiów obejmuje, oprócz zajęć specjalizacyjnych - głównie traduktologicznych, szeroki wachlarz przedmiotów kierunkowych filologii portugalskiej (w tym przedmioty fakultatywne oraz seminarium magisterskie z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa lub przekładoznawstwa). Studenci kontynuują obowiązkową naukę drugiego języka romańskiego na poziomie odpowiadającym zdobytym przez nich wcześniej kompetencjom językowym, a jeśli nie uczyli się wcześniej innego języka romańskiego, mogą rozpocząć naukę wybranego języka romańskiego od podstaw. Podczas studiów studenci mogą korzystać z bogatej oferty wyjazdów do ośrodków uniwersyteckich Portugalii w ramach programu Erasmus+.

Graduation

praca dyplomowa + egzamin dyplomowy

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 8 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student nie musi realizować przedmiotów opcyjnych a na II roku studiów musi zrealizować 2 opcje. Studenci pragnący rozwijać zainteresowania naukowe mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów umożliwiającego modyfikację programu we współpracy z opiekunem naukowym. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna stylistyka języka polskiego
30 4 exam O
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
120 - - O
4 - assessment O
Teoria przekładu
30 4 exam O
Tłumaczenie pisemne I (polski ↔ portugalski)
30 4 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 8 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student nie musi realizować przedmiotów opcyjnych a na II roku studiów musi zrealizować 2 opcje. Studenci pragnący rozwijać zainteresowania naukowe mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów umożliwiającego modyfikację programu we współpracy z opiekunem naukowym. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Krytyka przekładu
30 4 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Praktyczna nauka języka portugalskiego I
120 14 exam O
Tłumaczenie pisemne II (polski ↔ portugalski)
30 4 exam O
Tłumaczenie pisemne III (polski ↔ portugalski)
30 4 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 8 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student nie musi realizować przedmiotów opcyjnych a na II roku studiów musi zrealizować 2 opcje. Studenci pragnący rozwijać zainteresowania naukowe mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów umożliwiającego modyfikację programu we współpracy z opiekunem naukowym. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
60 - - O
Praktyczna stylistyka języka portugalskiego
15 - - O
Społeczeństwo cyfrowe
30 4 exam O
Tłumaczenie pisemne IV (polski ↔ portugalski)
30 4 exam O
Tłumaczenie ustne konsekutywne (polski ↔ portugalski)
30 4 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 8 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na I roku studiów student nie musi realizować przedmiotów opcyjnych a na II roku studiów musi zrealizować 2 opcje. Studenci pragnący rozwijać zainteresowania naukowe mogą ubiegać się o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów umożliwiającego modyfikację programu we współpracy z opiekunem naukowym. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka portugalskiego II
30 7 graded credit O
Praktyczna stylistyka języka portugalskiego
15 3 exam O
Tłumaczenie ustne symultaniczne (polski ↔ portugalski)
30 4 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O