A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia niestacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

English with the German Language

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English with the German Language
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Wszyscy studenci kierunku filologia angielska z językiem niemieckim realizują przedmioty obligatoryjne tj. "praktyczną naukę języka angielskiego" z podziałem na poszczególne sprawności językowe, "praktyczną naukę języka niemieckiego" oraz wykłady z wybranych zagadnień literaturoznawstwa angielskiego i wykłady z wybranych zagadnień językoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego. Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności już od pierwszego semestru: językoznawstwo angielskie (język w biznesie) lub przekładoznawstwo. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Ze względu na specyfikę studiów niestacjonarnych oraz możliwości przydzielania zajęć szczegółowe tematy przedmiotów opcyjnych mogą ulegać zmianie w poszczególnych latach.

Graduation

Złożenie pracy magisterskiej, która uzyska pozytywną ocenę oraz zdanie egzaminu magisterskiego

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
48 - - O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
48 - - O
4 - assessment O
Wybrane zagadnienia z historii kultury i języka krajów niemieckojęzycznych
16 6 exam O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
42 12 exam O
Praktyczna nauka języka niemieckiego I
42 14 exam O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
16 3 graded credit O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa germanistycznego
16 6 exam O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa germanistycznego
16 6 exam O
Praktyczna nauka języka angielskiego II
16 - - O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
16 - - O
Wykład z zakresu nauk społecznych
16 4 graded credit O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
14 4 exam O
Praktyczna nauka języka niemieckiego II
16 8 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Językoznawstwo angielskie
Przekładoznawstwo