A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia niestacjonarne drugiego stopnia Faculty of Management and Social Communication

Accounting and Finance Management

Basic information

Faculty name: Faculty of Management and Social Communication
Major name: Accounting and Finance Management
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: part-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Economics and finance

Programme

ISCED classification: 0311
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje 4 semestry. W planie zostały ujęte obligatoryjne i fakultatywne moduły kształcenia. Zajęcia fakultatywne zaczynają się w 3 semestrze. Główne obszary merytoryczne modułów kształcenia odnoszą się do szeroko rozumianych finansów. Obejmują zarówno instytucjonalne aspekty rynku finansowego, jak również elementy analityczne i narzędziowe wykorzystywane w codziennej ocenie skutków działalności podmiotów gospodarczych. Szczególne miejsce w tym kontekście ma rachunkowość i jej praktyczne kwestie związane z ewidencjonowaniem operacji gospodarczych, ich rozliczaniem i analizą, również w kontekście prawa podatkowego. Podstawowe rodzaje zajęć dydaktycznych obejmują wykład, ćwiczenia i konwersatorium. Część ćwiczeń jest realizowana w pracowni komputerowej w oparciu o systemy informatyczne.

Graduation

Ukończenie studiów na kierunku wymaga przygotowania przez studenta pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia myśli ekonomicznej
20 4 exam O
Prawo gospodarcze
20 4 exam O
Wnioskowanie statystyczne
20 4 exam O
Rynki kapitałowe i finansowe
20 4 exam O
Rachunkowość finansowa zaawansowana
40 6 exam O
Makroekonomia II
30 4 exam O
Ubezpieczenia
20 4 exam O
20 - assessment O
BHK
4 - assessment O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Zaawansowana rachunkowość zarządcza
40 6 exam O
Ekonomia menedżerska
20 4 exam O
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSSF
20 4 exam O
Ekonomia międzynarodowa
20 4 exam O
Międzynarodowe giełdy papierów wartościowych
20 4 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
20 5 exam O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Audyt finansowy
20 4 exam O
Instrumenty finansowe
20 4 exam O
Zaawansowana analiza finansowa
20 4 exam O
Magister Seminar
30 5 assessment O
Kryzysy finansowe i walutowe
20 4 exam F
Programy i fundusze UE
20 4 exam F
Pośrednictwo finansowe
20 4 exam F
Przedsiębiorczość w usługach
10 2 exam F
Standardy sprawozdawczości finansowej
10 2 exam F
Rachunkowość bankowa
10 2 exam F
Optymalizacja podatkowa
10 2 exam F
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komputerowe systemy finansowo-księgowe
20 4 graded credit O
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw II
20 4 exam O
Magister Seminar
30 10 assessment O
Prawo podatkowe
20 4 exam O
Rachunkowość kreatywna
20 4 exam F
Ryzyko w działalności gospodarczej
20 4 exam F
Rachunkowość sektora finansów publicznych
10 2 exam F
Prawo finansowe
10 2 assessment F
Psychologia rynków finansowych
10 2 assessment F
Trening interpersonalny i adaptacyjny
10 2 graded credit F
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie
10 2 assessment F