pl en

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych - oferta dydaktyczna

2019/20, pierwszego stopnia
Amerykanistyka
Bezpieczeństwo narodowe
European Studies
Global and Development Studies
International Relations and Area Studies
Kulturoznawstwo międzynarodowe
Latynoamerykanistyka
Migracje międzynarodowe
Politologia
Relacje międzykulturowe
Rosjoznawstwo
Stosunki międzynarodowe
Studia afrykańskie
Studia bliskowschodnie
Studia eurazjatyckie
Studia europejskie
Studia nad Azją Centralną
Studia nad Azją Południowo-Wschodnią
Studia nad Chinami
Studia nad Indiami i Azją Południową
Studia nad Japonią
Studia nad Koreą
Studia polsko-ukraińskie