A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Wydział Filologiczny

Filologia rosyjska

Informacje podstawowe

Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny
Nazwa kierunku: Filologia rosyjska
Poziom: pierwszego stopnia
Profil: ogólnoakademicki
Forma: studia stacjonarne
Język studiów: polski
Dyscyplina wiodąca: Językoznawstwo

Program

Klasyfikacja ISCED: 0231
Liczba semestrów: 6
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat

Opis realizacji programu

W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe, m.in. z zakresu historii literatury rosyjskiej, wiedzy o języku i kulturze rosyjskiej. Plan studiów zawiera także przedmioty fakultatywne, takie jak konwersatoria i wykłady monograficzne, drugi język słowiański, seminarium licencjackie (do wyboru: literaturoznawcze lub językoznawcze), dzięki którym studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać własne zainteresowania filologiczne. 

Ukończenie studiów

Praca licencjacka, egzamin dyplomowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, otwórz cały program studiów

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 9 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
45 4 zaliczenie na ocenę O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 zaliczenie na ocenę O
Historia Rusi Kijowskiej i Moskiewskiej do końca XVII wieku
30 3 egzamin O
Podstawy gramatycznego opisu języka
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 3 egzamin O
Rosja współczesna
30 2 zaliczenie na ocenę O
Podstawy wiedzy o kulturze prawosławia
30 2 egzamin O
4 - zaliczenie O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 10 egzamin O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
45 4 egzamin O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 zaliczenie na ocenę O
Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II
30 2 egzamin O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki kontrastywnej ros.-pol. I
60 4 zaliczenie na ocenę O
Kultura rosyjska
30 3 egzamin O
Analiza tekstów literackich
30 2 zaliczenie na ocenę O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
150 10 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)
45 4 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.
60 4 zaliczenie na ocenę O
Historia ZSRR
30 2 zaliczenie na ocenę O
Academic English
60 4 zaliczenie na ocenę O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
120 8 egzamin O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)
45 4 egzamin O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.
60 4 egzamin O
Język w przestrzeni komunikacyjnej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego I
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wybrane zagadnienia z historii myśli rosyjskiej
30 2 zaliczenie na ocenę O
Wychowanie fizyczne
30 - zaliczenie O
Drugi język słowiański
O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 zaliczenie na ocenę O
Historia literatury rosyjskiej XX w.
45 4 zaliczenie na ocenę O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego II
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ćwiczenia translatoryjne
30 2 zaliczenie na ocenę O
Język biznesu - poziom średni
30 2 zaliczenie na ocenę O
Słowo w systemie języka i w tekście
30 2 zaliczenie na ocenę O
GRUPA: Seminarium
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 egzamin O
Historia literatury rosyjskiej XX w.
45 4 egzamin O
Ćwiczenia translatoryjne
30 2 zaliczenie na ocenę O
Język biznesu - poziom średni
30 2 zaliczenie na ocenę O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 zaliczenie O
GRUPA: Seminarium
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O