A A A
pl | en
A A A
pl | en
2023/24 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Philology

Russian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Russian
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

W programie studiów znajdują się przedmioty obowiązkowe, m.in. z zakresu historii literatury rosyjskiej, wiedzy o języku i kulturze rosyjskiej. Plan studiów zawiera także przedmioty fakultatywne, takie jak konwersatoria i wykłady monograficzne, drugi język słowiański, seminarium licencjackie (do wyboru: literaturoznawcze lub językoznawcze), dzięki którym studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać własne zainteresowania filologiczne. 

Graduation

Praca licencjacka, egzamin dyplomowy

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 9 graded credit O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
45 4 graded credit O
Wstęp do literaturoznawstwa
30 2 graded credit O
Historia Rusi Kijowskiej i Moskiewskiej do końca XVII wieku
30 3 exam O
Podstawy gramatycznego opisu języka
30 2 graded credit O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 3 exam O
Rosja współczesna
30 2 graded credit O
Podstawy wiedzy o kulturze prawosławia
30 2 exam O
4 - assessment O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
135 10 exam O
Historia literatury rosyjskiej do 1842 roku
45 4 exam O
Wstęp do językoznawstwa
30 3 graded credit O
Historia Rosji od Piotra I do Mikołaja II
30 2 exam O
gramatyka opisowa języka rosyjskiego z elementami gramatyki kontrastywnej ros.-pol. I
60 4 graded credit O
Kultura rosyjska
30 3 exam O
Analiza tekstów literackich
30 2 graded credit O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
150 10 graded credit O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)
45 4 graded credit O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.
60 4 graded credit O
Historia ZSRR
30 2 graded credit O
Academic English
60 4 graded credit O
Język staro-cerkiewno-słowiański
30 2 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II
120 8 exam O
Historia literatury rosyjskiej (1842-1917)
45 4 exam O
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego z el. gramatyki kontrastywnej ros.-pol. II.
60 4 exam O
Język w przestrzeni komunikacyjnej
30 2 graded credit O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego I
30 2 graded credit O
Wybrane zagadnienia z historii myśli rosyjskiej
30 2 graded credit O
Physical Education
30 - assessment O
Drugi język słowiański
O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 graded credit O
Historia literatury rosyjskiej XX w.
45 4 graded credit O
Gramatyka historyczna z elementami historii rosyjskiego języka literackiego II
30 2 graded credit O
Ćwiczenia translatoryjne
30 2 graded credit O
Język biznesu - poziom średni
30 2 graded credit O
Słowo w systemie języka i w tekście
30 2 graded credit O
GRUPA: Seminarium
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O

 

Studenci na każdym roku studiów wybierają spośród wskazanych przedmiotów z grupy konwersatoriów i wykładów monograficznych: na roku I dwa konwersatoria/wykłady monograficzne; na roku II i III po cztery konwersatoria/wykłady monograficzne (40 ECTS do zrealizowania w ciągu 3 lat, w tym na I roku co najmniej 8 ECTS, na II roku co najmniej 16 ECTS, na III roku co najmniej 16 ECTS; w tym w toku studiów co najmniej 4 ECTS z przedmiotów z dziedziny nauk społecznych). Aktualna lista dostępnych w danym roku akademickim konwersatoriów i wykładów monograficznych jest opublikowana na stronie Instytutu przed rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego – nie później niż w połowie września.   

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
90 6 exam O
Historia literatury rosyjskiej XX w.
45 4 exam O
Ćwiczenia translatoryjne
30 2 graded credit O
Język biznesu - poziom średni
30 2 graded credit O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
GRUPA: Seminarium
O
Drugi język słowiański
O
Konwersatoria i wykłady monograficzne
O