A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology

Molecular and Cellular Biophysics

Basic information

Faculty name: Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology
Major name: Molecular and Cellular Biophysics
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program studiów obejmuje: (i) przedmioty obowiązkowe (121 punktów ECTS, 1765h), (ii) przedmioty fakultatywne kierunkowe (47 punktów ECTS), (iii) praktykę zawodową (90 h, 3 ECTS), (iv) pracownię licencjacką i praktikum pisania pracy licencjackiej (12 ECTS, 120h) i (V) język angielski 8 ECTS.

Przedmioty obowiązkowe służą poszerzeniu wiedzy ogólnej przyrodniczej oraz biofizyki zdobytej w czasie toku studiów I stopnia. Przedmioty fakultatywne obejmują zaawansowane kursy kierunkowe, które student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w określonym wymiarze godzin i punktów ECTS. Wiele z proponowanych modułów kształcenia to zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych, czy konwersatoriów. Aktywny udział w wykonywaniu doświadczeń, pomiarów, programowaniu czy analizy danych daje nie tylko praktyczne umiejętności, ale także przygotowuje studentów do wykonywania różnorodnych zadań w przyszłości i rozwija ich kompetencje społeczne. Ogólne przygotowanie informatyczne, obejmujące nowoczesne języki programowania, zaawansowane technologie sieciowe i analizę statystyczną danych jest także ogromnym atutem na rynku pracy. W trakcie studiów studenci mają także możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych, a co za tym idzie, rozwoju własnych zainteresowań naukowych. Studia z "biofizyki molekularnej i komórkowej" punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS), co umożliwia uznanie przedmiotów zaliczanych na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Po drugim roku student odbywa praktyki w wymiarze 90 h. Pracownia licencjacka jest obowiązkowa w tym sensie, że student musi wypracować określoną liczbę godzin tych zajęć laboratoryjnych określoną w planie studiów, ale zajęcia odbywają się w wybranym przez studenta Zakładzie Wydziału, lub poza wydziałem za zgodą Kierownika studiów. Pracownia licencjacka polega na indywidualnej studenta w laboratorium badawczym jego promotora i pod jego ścisłym nadzorem. Student także bierze udział w seminarium na którym uczy się krytycznego podejścia do prezentowanych wyników i prowadzenia dyskusji. Zakończeniem programu studiów jest przygotowanie pracy licencjackiej i egzamin licencjacki.

Graduation

1. Uzyskanie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS (196), przez zaliczenie wymaganych przez program studiów modułów kształcenia, w tym zaliczyć: wszystkie kursy obowiązkowe, kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym, jeden semestr pracowni licencjackiej, praktyki studenckie, język angielski na poziomie co najmniej B2.

2. Przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej.

3. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu licencjackiego. 

 

Egzamin licencjacki

Studenci składają pracę licencjacką w systemie APD do końca semestru letniego. Jeśli ocena pracy przez opiekuna i recenzenta jest pozytywna, opiekun wpisuje zaliczenie przedmiotu „Praktikum pisania pracy licencjackiej”. Po uzyskaniu absolutorium  (zaliczenie wymaganych przez program studiów modułów kształcenia i uzyskanie wymaganej liczby ECTS) można przystąpić do egzaminu licencjackiego. Egzamin składany przed 3-osobową komisją polega na 10 min prezentacji pracy oraz odpowiedzi na trzy pytania komisji, z całego zakresu studiów. Termin egzaminu licencjackiego przewidywany jest na koniec sesji letniej.  Drugi termin egzaminu odbędzie się po zakończeniu sesji poprawkowej, ale przed 3cim terminem rekrutacji na studia magisterskie. Praca musi być złożona nie później niż do końca sesji poprawkowej. 

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Podstawy biologii i biofizyki
30 2 graded credit O
Podstawy fizjologii człowieka - kurs dla studentów biofizyki
30 2 graded credit O
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
30 2 graded credit O
Matematyka wyższa I
60 6 exam O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki
30 3 graded credit O
Podstawy fizyki - Mechanika MS
60 5 exam O
Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej
80 6 exam O
Bioethics
30 2 graded credit O
Szkolenie USOSweb dla studentów WBBiB
5 - assessment O
Physical Education
30 - assessment O
5 - assessment O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biologia i inżynieria komórki
50 4 exam O
Biofizyka zmysłów z elementami neurobiocybernetyki
45 3 graded credit O
Programy użytkowe w systemie GNU/Linux
45 3 graded credit O
Statystyczne metody opracowywania wyników
45 3 graded credit O
Organic Chemistry
30 2 graded credit O
Podstawy fizyki: Termodynamika MS
60 5 exam O
Matematyka wyższa II
90 7 exam O
Physical Education
30 - assessment O
Zajęcia wyrównawcze z fizyki 2
30 2 graded credit O
GRUPA PRZEDMIOTÓW DO WYBORU
O

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemistry
90 6 exam O
Podstawy fizyki: elektromagnetyzm i optyka
60 5 exam O
Programowanie w Pythonie
45 3 graded credit O
I Pracownia fizyczna MS
30 2 graded credit O
Mikrobiologia dla kierunku biofizyka
48 4 exam O
Grupa: Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa: Bioinformatyka
O
Grupa: Mikroskopia
O
Grupa: Lektorat
O

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biofizyka I
60 5 exam O
Genetyka dla biofizyków
60 4 exam O
Podstawy fizyki: kwantowe podstawy budowy materii
60 5 exam O
Praktyka zawodowa
90 3 assessment O
Programowanie w C
45 3 graded credit O
Grupa: Biologia komórki
O
Grupa: Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa: Lektorat
O

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Metody biofizyczne w biologii strukturalnej I
48 5 exam O
Biofizyka II
45 3 exam O
Immunologia - kurs dla kierunku biofizyka
40 4 graded credit O
Wyzwania współczesnej biofizyki
30 2 graded credit O
Grupa: Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa: Mikroskopia
O
Grupa: Modelowanie molekularne
O
Grupa: Lektorat
O

 

W toku studiów studenci realizują w sumie 191 ECTS, z tego 121 ECTS przypada na przedmioty obowiązkowe, 47 ECTS to kursy do wyboru, 12 to pracownia i pisanie pracy licencjackiej, 8 ECTS j. angielski i praktyka zawodowa 3 ECTS. Pracownia licencjacka i praktikum pisania pracy są obowiązkowe gdyż każdy student musi te zajęcia odbyć, ale fakultatywne w tym sensie, że student wybiera tematykę pracy i miejsce jej wykonywania (zakład).

Z listy przedmiotów kierunkowych fakultatywnych przypisanych na dany semestr studenci wybierają zajęcia obejmujące następującą minimalną liczbę ECTS: w 1 semestrze 2 ECTS, 2 semestrze 2 ECTS, 3 semestrze 11 ECTS, w 4 semestrze 12 ECTS, w 5 tym semestrze 14 ECTS, i w 6 tym semestrze 6 ECTS, razem 47 ECTS. Niektóre kursy fakultatywne są podzielone na grupy, i wówczas student wybiera jeden przedmiot z danej grupy.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biochemia fizyczna białek
60 4 graded credit O
Biofizyka komórki 1
45 3 exam O
Metody biofizyczne w biologii strukturalnej II
40 3 exam O
Diploma Laboratory Class
100 10 assessment O
Praktikum pisania pracy licencjackiej
20 2 assessment O
Diploma Seminar
30 2 assessment O
Grupa: Przedmioty fakultatywne kierunkowe
O
Grupa: Lektorat
O