A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme first cycle Faculty of Philology

Italian

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: Italian
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Studia I stopnia na kierunku filologia włoska trwają trzy lata i kończą się egzaminem dyplomowym złożonym w języku włoskim na podstawie pracy licencjackiej. Program studiów obejmuje przedmioty obowiązkowe oraz przedmioty fakultatywne (stanowiące 30% całości punktów ECTS dla I cyklu studiów). Studia pozwalają osiągnąć biegłą znajomość języka włoskiego w mowie i piśmie na poziomie C1 oraz drugiego wybranego języka romańskiego na poziomie B1+. W programie studiów zawarty jest szereg kursów z zakresu literatury, językoznawstwa oraz kultury i historii Włoch.

Podczas studiów studenci mają możliwość wyjazdu w ramach programu Erasmus+ do uznanych ośrodków uniwersyteckich we Włoszech oraz, w ramach programu CEEPUS, do jednego z krajów partnerskich w ramach studiów italianistycznych. Mogą także pogłębiać swoją wiedzę działając w Kole Naukowym Italianistów UJ.

Studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego jako obcego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Graduation

praca dyplomowa oraz egzamin dyplomowy

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka włoskiego Ia (fonetyka)
45 5 exam O
Historia literatury włoskiej I (Średniowiecze)
30 - - O
Historia Włoch
30 - - O
Podstawy językoznawstwa
30 3 exam O
Podstawy literaturoznawstwa
30 3 exam O
Praktyczna nauka języka włoskiego I
150 - - O
Praktyczna nauka języka włoskiego I b
120 - - O
Wstęp do studiów italianistycznych
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 - - O
BHK
4 - assessment O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka włoskiego Ib (leksykologia)
45 5 exam O
Historia literatury włoskiej I (Średniowiecze)
30 6 exam O
Historia Włoch
30 6 exam O
30 3 assessment O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Praktyczna nauka języka włoskiego I
150 19 exam O
Praktyczna nauka języka włoskiego I b
120 19 exam O
Wybrane zagadnienia z historii filozofii
30 6 exam O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka opisowa języka włoskiego IIa (morfologia)
60 4 exam O
Historia literatury włoskiej IIa (Renesans)
60 5 exam O
30 3 exam O
Praktyczna nauka języka włoskiego II
120 - - O
Physical Education
30 - assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Gramatyka kontrastywna języka polskiego i włoskiego z elementami tłumaczenia
30 3 exam O
Gramatyka opisowa języka włoskiego IIb (składnia)
60 4 exam O
Historia literatury włoskiej IIb (XVII-XVIII w.)
60 5 exam O
Język biznesu z elementami tłumaczenia
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka włoskiego II
90 12 exam O
Physical Education
30 - assessment O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia języka włoskiego
30 - - O
Historia literatury włoskiej IIIa (XIX w.)
60 5 exam O
Praktyczna nauka języka włoskiego III
120 - - O
Komunikacja internetowa
30 4 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW ODPOWIEDNICH DO SEMINARIUM
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F

Studenci którzy rozpoczynają naukę języka włoskiego od podstaw realizują Praktyczną naukę języka włoskiego I w wymiarze 300 godzin. Studenci którzy kontynuują naukę języka włoskiego realizują Praktyczną naukę jezyka włoskiego I w wymiarze 240 godzin. Student ma obowiązek zrealizowania w toku studiów 15 ECTS z grupy przedmiotów opcyjnych. Na II roku studiów student powinien zreazlizować 4 opcje, a na III roku 1 opcje. Instytut Filologii Romańskiej zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia w danym roku akademickim części przedmiotów fakultatywnych. Opcja projekt - liczący 30 h projekt opiera się na samodzielnej pracy studentów i zakłada współpracę w grupie oraz wyjście do środowiska pozauniwersyteckiego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Historia języka włoskiego
30 5 exam O
Historia literatury włoskiej IIIb (XX i XXI w.)
60 5 exam O
Języki specjalistyczne w przekładzie
30 2 assessment O
Praktyczna nauka języka włoskiego III
90 10 exam O
GRUPA SEMINARIÓW
O
GRUPA DRUGIEGO JĘZYKA ROMAŃSKIEGO
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW OPCYJNYCH
O
GRUPA PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO
F