A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of History

History

Basic information

Faculty name: Faculty of History
Major name: History
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: History

Programme

ISCED classification: 0222
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Na program studiów składają się zajęcia wspólne dla wszystkich studentów oraz zajęcia, które studenci realizują w ramach obligatoryjnej, ale dowolnie wybranej przez siebie przed rozpoczęciem I roku jednej z trzech specjalizacji: nauczycielskiej, archiwistycznej lub antropologii historycznej.
W programie wspólnym studenci na konwersatoriach i wykładach zapoznawani są z kolejnymi (zajęcia sekwencyjne) epokami historycznymi począwszy od historii starożytnej po dzieje najnowsze. Otrzymują przy tym szeroką wiedzę zarówno z historii Polski jak i powszechnej. Choć poszczególne moduły programu mają charakter obligatoryjny (student musi nabyć wiedzę o wszystkich epokach) program daje możliwość szerokiego wyboru w ramach modułów epokowych między konkretnymi wykładami (2-3 z historii powszechnej i 2-3 Polski z każdej epoki). Podobnie studenci, zgodnie z zainteresowaniami mogą dokonać wyboru między licznymi seminariami licencjackimi, które trwają dwa lata, a wybierane są na roku II. Obowiązkowo student uczestniczy w zajęciach z warsztatu historyka i przygotowania do pisania prac akademickich, wykładu: wybrane zagadnienia z socjologii (I rok) i wykładu: ekonomia w dziejach świata (II rok) oraz zajęciach językowych: 120 godz. lektoratu języka łacińskiego (I-II rok) i 120 lektoratu języka nowożytnego (II-III rok). Ponadto fakultatywnie może skorzystać z dodatkowego rocznego lektoratu języka łacińskiego (60 godz. III rok) lub starogreckiego (60 godz.). Obligatoryjny charakter mają też zajęcia z wychowania fizycznego (60 godz. I rok) i szkolenie BHK (on-line). W ramach zajęć specjalizacyjnych w celu podniesienia ich efektywności znaczna część ma charakter laboratoryjny, warsztatowy lub realizowana jest metodą projektów. W toku studiów studenci mają także obowiązek zaliczyć wykład z ochrony własności intelektualnej.

Graduation

Ukończenie studiów wymaga zrealizowania wszystkich przewidzianych przez program efektów uczenia się. Potwierdza to zaliczenie wymaganych programem studiów zajęć i zdanie egzaminów oraz obrona pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Warsztat historyka i przygotowanie do pisania prac ak.
30 3 graded credit O
Archeologia
30 3 exam O
Historia starożytna
30 - - O
Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
30 4 graded credit O
Konwersatorium z historii średniowiecznej Polski
30 4 graded credit O
30 - graded credit O
Physical Education
30 - graded credit O
4 - assessment O
30 - graded credit F
Nauki pomocnicze historii - wykład
O
Historia średniowieczna - Historia Polski
O
Konwersatorium z nauk pomocniczych historii
30 - - O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Archeologia
30 3 exam O
Wybrane zagadnienia z socjologii
30 2 graded credit O
Historia starożytna
30 7 graded credit O
Historia Bizancjum
30 4 graded credit O
Konwersatorium z historii średniowiecznej powszechnej
30 4 graded credit O
30 3 graded credit O
Physical Education
30 - graded credit O
30 - graded credit F
Historia starożytna i historia Bizancjum
O
Historia średniowieczna - Historia powszechna
O
Konwersatorium z nauk pomocniczych historii
30 5 graded credit O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konwersatorium z historii nowożytnej powszechnej
30 4 graded credit O
Wybrane problemy z historii powszechnej XIXw
30 4 graded credit O
Seminarium licencjackie rozpoczynające
30 - no credit O
Wybrane problemy z historii Polski XIXw.
30 4 graded credit O
30 - graded credit O
30 - graded credit O
Ekonomia w dziejach świata
30 3 graded credit O
30 - graded credit F
Historia nowożytna - Historia powszechna
O
Historia XIX wieku - Historia powszechna
O
Historia XIX wieku - Historia Polski
O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konwersatorium z historii nowożytnej Polski
30 4 graded credit O
Wybrane problemy z historii Polski XIXw.
30 4 graded credit O
30 4 exam O
30 3 graded credit O
30 - graded credit F
Historia nowożytna - Historia Polski
O
Historia XIX wieku - Historia powszechna
O
Seminarium licencjackie rozpoczynające
30 5 assessment O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konwersatorium z historii powszechnej XXw.
30 4 graded credit O
Konwersatorium z historii Polski XXw.
30 4 graded credit O
30 - graded credit O
30 - graded credit F
30 - graded credit F
Historia XX wieku (do 1989 r.) - Historia powszechna
O
Historia XX wieku (do 1989 r.) - Historia Polski
O
Seminarium licencjackie kontynuacja
30 12 assessment O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Konwersatorium z historii powszechnej XXw.
30 4 graded credit O
Historia współczesna (od 1989r.)
30 3 graded credit O
Wykład z ochrony własności intelektualnej
15 1 graded credit O
30 4 exam O
30 - graded credit F
30 - graded credit F
Seminarium licencjackie kontynuacja
30 12 assessment O
Ścieżka: Antropologia historyczna
Ścieżka: Archiwistyczna
Ścieżka: Nauczycielska