A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne pierwszego stopnia Faculty of International and Political Studies

European Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of International and Political Studies
Major name: European Studies
Level: first cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Political science and administration

Programme

ISCED classification: 0312
Number of semesters: 6
Professional title awarded to graduates: licencjat

Description of the program implementation

Program jest realizowany w ciągu 6 semestrów zajęć, obejmuje 1769 godzin - dla każdej specjalności. W trakcie studiów - po pierwszym semestrze - studenci mają możliwość wyboru następujących specjalności: 1) Analityk zjawisk i procesów, 2) Ekspert organizacji społecznych, 3) Niemcoznawstwo.

Graduation

Warunkami ukończenia studiów jest osiągnięcie minimalnej, określonej w programie, liczby punktów ECTS (186), złożenie pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez promotora, i złożenie egzaminu dyplomowego na ocenę pozytywną. Na końcową ocenę na dyplomie składają się takie elementy jak:
1) ocena pracy dyplomowej, stanowiąca 3/8 końcowej oceny;
2) ocena z egzaminu dyplomowego, stanowiąca 1/8 końcowej oceny;
3) średnia ważona z całego toku studiów, która stanowi 1/2 oceny końcowej na dyplomie.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Academic English
30 2 assessment O
Literatura europejska
20 3 assessment O
Polityczna historia Europy po 1945 r.
30 4 exam O
Sztuka wystąpień publicznych
30 3 graded credit O
Tutorial i szkolenie uniwersyteckie
15 - assessment O
Wstęp do ekonomii
45 5 exam O
Wstęp do prawa
45 5 exam O
Wstęp do analizy politycznej
45 5 exam O
BHK
4 - assessment O
Physical Education
60 - assessment O
Akademicki język polski
30 3 exam F
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Academic English
30 4 graded credit O
Historia i teoria integracji europejskiej
45 5 exam O
Tutorial i szkolenie uniwersyteckie
15 1 assessment O
Wstęp do filozofii
45 5 exam O
Wstęp do socjologii
45 5 exam O
Physical Education
60 - assessment O
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
NIEMCOZNAWSTWO
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Instytucje i system decyzyjny UE
30 4 exam O
Metodologia nauk społecznych
30 4 exam O
Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
30 4 exam O
Sztuka i architektura europejska
20 3 assessment O
30 - assessment O
30 - assessment O
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
NIEMCOZNAWSTWO
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Analiza tekstów źródłowych
30 3 exam O
Etyka
30 3 exam O
Praktyka zawodowa
90 3 assessment O
Proseminarium
15 2 assessment O
30 - assessment O
30 - assessment O
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
NIEMCOZNAWSTWO
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Komunikacja i perswazja polityczna
15 2 graded credit O
Praktyka zawodowa
90 3 assessment O
Prawo międzynarodowe publiczne
30 3 exam O
Specialist Seminar
60 12 assessment O
30 - assessment O
30 - assessment O
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
Kursy studyjne lub warsztatowe
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
NIEMCOZNAWSTWO
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Prawo Unii Europejskiej
45 4 exam O
Specialist Seminar
60 12 assessment O
30 4 exam O
30 10 exam O
Kurs w języku obcym
30 5 exam O
Grupa kursów kierunkowych do wyboru
O
Kursy studyjne lub warsztatowe
O
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I stopnia).
F
Kursy opcjonalne, które mogą być oferowane przez ISE UJ na studiach europejskich (I i II stopnia).
F
ANALITYK ZJAWISK I PROCESÓW
EKSPERT ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH
NIEMCOZNAWSTWO