A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Biology

Biology

Basic information

Faculty name: Faculty of Biology
Major name: Biology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Biological sciences

Programme

ISCED classification: 0511
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Na początku I roku studiów II stopnia studenci mają do wyboru cztery ścieżki kształcenia- biologia organizmów, biologia molekularna, biologia środowiskowa i ścieżka antropologia biologiczna. Wybór danej ścieżki determinuje przebieg studiów II stopnia związanych z realizacją kursów obowiązkowych dla danej ścieżki oraz kursów fakultatywnych. Program kształcenia na studiach II stopnia przewiduje 60 godzin lektoratu języka angielskiego realizowanego na I roku, kończącego się egzaminem na poziomie B2+. Każdy student musi zaliczyć przynajmniej jeden kurs w języku obcym w wymiarze 30 godz./3 ECTS.

Graduation

Aby ukończyć studia drugiego stopnia na kierunku biologia student jest zobowiązany zaliczyć wszystkie przewidziane programem kształcenia przedmioty obowiązkowe i uzyskać co najmniej 120 punktów ECTS. Warunkiem ukończenia studiów II stopnia jest ponadto przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
BHK
4 - assessment O
Filogenetyka
39 3 exam O
Global Issues in Ecology
30 3 graded credit O
Foreign language course
O
Metody statystyczne
30 2 exam O
Pracownia specjalizacyjna
25 5 assessment O
Seminarium
30 2 assessment O
Anatomia funkcjonalna układu nerwowego WBNZ-463
60 5 graded credit F
Anatomia funkcjonalna układu ruchu
15 1 graded credit F
Anatomia porównawcza kręgowców WBNZ-819
60 4 graded credit F
Antropologia molekularna
54 3 graded credit F
Apomiksja u roślin WBNZ-381
20 2 graded credit F
Biologia rozwoju człowieka WBNZ-861
20 2 graded credit F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 graded credit F
Ecology of fungi
30 4 graded credit F
Ecophysiology of Insects WBNZ-866
30 4 graded credit F
Ecosystem Services
30 3 graded credit F
Ekologia wód śródlądowych
30 2 assessment F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
45 2 graded credit F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 assessment F
Hematologia WBNZ-809
45 4 graded credit F
Histologiczne techniki WBNZ-149
40 3 graded credit F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
45 4 graded credit F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4 graded credit F
Island biogeography
30 4 graded credit F
Kariotyp - praktyczny kurs analizy WBNZ-169
45 3 graded credit F
Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych WBNZ-932
30 2 graded credit F
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3 graded credit F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 graded credit F
Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań WBNZ-190
45 2 graded credit F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2 graded credit F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2 graded credit F
Ontogeneza człowieka
45 4 graded credit F
Paleobotanika WBNZ-210
60 3 graded credit F
Practical Computing for Biologists – a gentle introduction
45 5 graded credit F
Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
30 3 graded credit F
Problemy żywienia i żywności
30 2 graded credit F
Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków WBNZ-738
30 2 graded credit F
Szata roślinna Ziemi
30 2 graded credit F
Techniki immunobiologiczne WBNZ-676
45 4 graded credit F
The ecology and conservation of Carnivora
38 4 graded credit F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Szkolenie pedagogiczne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Biologia ewolucyjna naczelnych
30 2 exam O
Foreign language course
O
Metodologia nauk przyrodniczych. Filozofia przyrody
60 5 exam O
Pracownia specjalizacyjna
25 5 assessment O
Seminarium
30 2 assessment O
Analiza instrumentalna komórki
60 3 graded credit F
Animal Genetics with Elements of Epigenetics WBNZ-886
45 5 graded credit F
Animal mating systems
30 4 graded credit F
Archeologia - perspektywa ekologiczna WBNZ-16
30 2 graded credit F
Biologia starzenia - procesy inwolucyjne
15 1 graded credit F
Biologia zabytków WBNZ-928
30 3 graded credit F
Biology of amphibians and reptiles
50 4 graded credit F
Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu WBNZ-65
15 1 graded credit F
Dendrologia
66 3 graded credit F
Diversity and evolution of plants
30 4 graded credit F
Ecology of Invertebrates WBNZ-876
50 5 graded credit F
Effective research communication
30 4 graded credit F
Ekologia ewolucyjna
30 2 graded credit F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3 graded credit F
Etologia
60 4 graded credit F
Genetyka - praktyczne aspekty
30 2 graded credit F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 graded credit F
Immunobiologia porównawcza
30 2 graded credit F
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
55 3 graded credit F
Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona
60 4 graded credit F
Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin WBNZ-898
30 2 graded credit F
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731
60 4 graded credit F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
30 3 graded credit F
Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
60 5 graded credit F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4 graded credit F
Metody badań w biologii człowieka - praktikum
30 2 graded credit F
Mikrobiologia stosowana
30 3 graded credit F
Mikroskopia elektronowa – zastosowania WBNZ-629
60 3 graded credit F
Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii
65 3 graded credit F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4 graded credit F
Regulowana śmierć komórki
30 3 graded credit F
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2 graded credit F
Roślinność Wyżyny Małopolskiej WBNZ-901
60 4 graded credit F
Rozwój układu nerwowego WBNZ-818
30 2 graded credit F
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1 graded credit F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 graded credit F
Zarządzanie zasobami przyrody
55 3 graded credit F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa
Szkolenie pedagogiczne

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Bioethics
15 2 exam O
Genetyka populacyjna
45 4 exam O
Pracownia specjalizacyjna
25 5 assessment O
Seminarium
30 2 assessment O
Anatomia funkcjonalna układu nerwowego WBNZ-463
60 5 graded credit F
Anatomia funkcjonalna układu ruchu
15 1 graded credit F
Anatomia porównawcza kręgowców WBNZ-819
60 4 graded credit F
Antropologia molekularna
54 3 graded credit F
Apomiksja u roślin WBNZ-381
20 2 graded credit F
Biologia rozwoju człowieka WBNZ-861
20 2 graded credit F
Choroby o podłożu endokrynnym
30 2 graded credit F
Ecology of fungi
30 4 graded credit F
Ecophysiology of Insects WBNZ-866
30 4 graded credit F
Ecosystem Services
30 3 graded credit F
Ekologia wód śródlądowych
30 2 assessment F
Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców
45 2 graded credit F
Evolutionary Aspects of Comparative Immunobiology
30 3 assessment F
Hematologia WBNZ-809
45 4 graded credit F
Histologiczne techniki WBNZ-149
40 3 graded credit F
Hormonalnie czynne związki w środowisku a choroby cywilizacyjne
45 4 graded credit F
Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
30 4 graded credit F
Island biogeography
30 4 graded credit F
Kariotyp - praktyczny kurs analizy WBNZ-169
45 3 graded credit F
Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych WBNZ-932
30 2 graded credit F
Mechanizmy podejmowania decyzji w ochronie środowiska
35 3 graded credit F
Mechanizmy regulacji hormonalnej - fizjologia i patologia
30 2 graded credit F
Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań WBNZ-190
45 2 graded credit F
Naukowe podstawy ochrony przyrody
36 2 graded credit F
Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
30 2 graded credit F
Ontogeneza człowieka
45 4 graded credit F
Paleobotanika WBNZ-210
60 3 graded credit F
Practical Computing for Biologists – a gentle introduction
45 5 graded credit F
Problemy żywienia i żywności
30 2 graded credit F
Praktyczne zastosowanie komórek macierzystych
30 3 graded credit F
Regulacja hormonalna funkcji gonady męskiej ssaków WBNZ-738
30 2 graded credit F
Szata roślinna Ziemi
30 2 graded credit F
Techniki immunobiologiczne WBNZ-676
45 4 graded credit F
The ecology and conservation of Carnivora
38 4 graded credit F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa

W każdym semestrze należy zrealizować co najmniej 30 ECTS z kursów obowiązkowych dla toku studiów (kanon kursów), kursów obowiązkowych dla ścieżek oraz kursów fakultatywnych.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Pracownia specjalizacyjna
65 15 assessment O
Seminarium
30 2 assessment O
Biologia starzenia - procesy inwolucyjne
15 1 graded credit F
Analiza instrumentalna komórki
60 3 graded credit F
Animal Genetics with Elements of Epigenetics WBNZ-886
45 5 graded credit F
Animal mating systems
30 4 graded credit F
Archeologia - perspektywa ekologiczna WBNZ-16
30 2 graded credit F
Biologia zabytków WBNZ-928
30 3 graded credit F
Biology of amphibians and reptiles
50 4 graded credit F
Chromosomy - metody badań i ich zastosowanie w analizie kariotypu WBNZ-65
15 1 graded credit F
Dendrologia
66 3 graded credit F
Diversity and evolution of plants
30 4 graded credit F
Ecology of Invertebrates WBNZ-876
50 5 graded credit F
Effective research communication
30 4 graded credit F
Ekologia ewolucyjna
30 2 graded credit F
Ekosystemy wodne – struktura i funkcjonowanie
45 3 graded credit F
Etologia
60 4 graded credit F
Genetyka - praktyczne aspekty
30 2 graded credit F
Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
45 4 graded credit F
Hormonalna regulacja czynności żeńskiego układu rozrodczego ssaków
30 2 graded credit F
Immunobiologia porównawcza
30 2 graded credit F
Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
55 3 graded credit F
Karpaty Polskie - szata roślinna i jej ochrona
60 4 graded credit F
Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin WBNZ-898
30 2 graded credit F
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin WBNZ-731
60 4 graded credit F
Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
30 3 graded credit F
Mechanizmy ewolucji w świecie roślin
60 5 graded credit F
Methods of secondary data analysis on society and environment
30 4 graded credit F
Metody badań w biologii człowieka - praktikum
30 2 graded credit F
Mikrobiologia stosowana
30 3 graded credit F
Mikroskopia elektronowa – zastosowania WBNZ-629
60 3 graded credit F
Palinologia z elementami palinologii sądowej i mikropaleontologii
65 3 graded credit F
Planowanie badań i analiza ich wyników
45 4 graded credit F
Regulowana śmierć komórki
30 3 graded credit F
Rolnictwo przyjazne środowisku
30 2 graded credit F
Roślinność Wyżyny Małopolskiej WBNZ-901
60 4 graded credit F
Rozwój układu nerwowego WBNZ-818
30 2 graded credit F
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ochrony przyrody
16 1 graded credit F
Stem Cells – Biology and Application in Organ and Tissue Regeneration
30 4 graded credit F
Zarządzanie zasobami przyrody
55 3 graded credit F
Antropologia biologiczna
Biologia molekularna
Biologia organizmów
Biologia środowiskowa