A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 studia stacjonarne drugiego stopnia Faculty of Philology

European Joint Master’s Programme in English and American Studies

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: European Joint Master’s Programme in English and American Studies
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

 

Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: lingwistyka lub literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie. Wybór specjalności niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalnościowych. Program każdej ze specjalności obejmuje około 850 godzin zajęć obligatoryjnych oraz fakultatywnych. Oferta kursów fakultatywnych oraz seminariów w ramach określonych specjalności jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach programu studenci realizują elementy kulturoznawcze podczas obowiązkowego pobytu na uczelni partnerskiej.

 

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, w tym 30 punktów ECTS podczas semestru studiów na jednym z uniwersytetów partnerskich lub uniwersytetów mobilności, oraz przedstawienie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego 1
60 - - O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
30 2 graded credit O
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
30 2 graded credit O
Starsza literatura angielska
30 3 graded credit O
Zmiana i ciągłość w języku angielskim na przestrzeni wieków
30 3 graded credit O
4 - assessment O
Grupa A: Opcje
F
Językoznawstwo angielskie
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego 1
60 8 exam O
Grupa A: Opcje
F
Nowsza literatura angielska
30 3 graded credit O
Literatura amerykańska
30 3 graded credit O
Język i społeczeństwo
30 3 graded credit O
Język i media
30 3 graded credit O
Wykład monograficzny
30 4 graded credit F
Językoznawstwo angielskie
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Obowiązkowe zajęcia kulturoznawcze realizowane na uczelni partnerskiej
60 12 assessment O
Językoznawstwo angielskie
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie

Studenci mają możliwość wyboru kursów fakultatywnych z oferty zajęć ogłaszanej przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji kursów fakultatywnych z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. Student ma obowiązek uzyskać przynajmniej 16 ECTS uczestnicząc w zajęciach opcyjnych na uczelni partnerskiej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Praktyczna Nauka Języka Angielskiego
60 4 exam O
Językoznawstwo angielskie
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie