A A A
pl | en
A A A
pl | en
2022/23 full-time degree programme second cycle Faculty of Philology

English

Basic information

Faculty name: Faculty of Philology
Major name: English
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Linguistics

Programme

ISCED classification: 0231
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

Program studiów oferuje możliwość wyboru jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych: lingwistyka, literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie, przekładoznawstwo. Wybór ścieżki specjalizacyjnej niesie za sobą wybór seminarium magisterskiego oraz określonych w planie przedmiotów specjalizacyjnych. Oferta kursów opcyjnych oraz seminariów w ramach określonych specjalizacji jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. W ramach opcji studenci mają także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej. 

Graduation

Warunkiem ukończenia studiów jest zgromadzenie minimum 120 punktów ECTS, przedstawienie pracy magisterskiej oraz zdanie egzaminu magisterskiego.

Liczba opcji, które student powinien zrealizować w ramach każdego roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
60 - - O
4 - assessment O
Grupa: Opcje
F
Wybrane zagadnienia z językoznawstwa
30 2 graded credit O
Wybrane zagadnienia z literaturoznawstwa
30 2 graded credit O
Wybrane zagadnienia z przekładoznawstwa
30 2 graded credit O
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

Liczba opcji, które student powinien zrealizować w ramach każdego roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego I
60 8 exam O
Grupa: Opcje
F
Przekład I
30 2 graded credit O
Wykład monograficzny
30 4 graded credit F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

Liczba opcji, które student powinien zrealizować w ramach każdego roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
60 - - O
Grupa: Opcje
F
Przekład II
30 2 graded credit O
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo

Liczba opcji, które student powinien zrealizować w ramach każdego roku studiów jest określona w programie. Oferta kursów opcyjnych jest ogłaszana przed rozpoczęciem danego roku akademickiego. Studenci mają także możliwość realizacji opcji z oferty innych jednostek Uniwersytetu na warunkach określonych w przepisach wewnętrznych. W ramach opcji studenci otrzymują także możliwość realizacji programu modułu dydaktycznego przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego we wszystkich typach szkół o uprawnieniach publicznych po ukończeniu całego cyklu kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Pełny program modułu dydaktycznego jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Filologii Angielskiej. W ramach kursów fakultatywnych studenci mają również możliwość wyboru języka obcego z dostępnej oferty programowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Praktyczna nauka języka angielskiego II
60 8 exam O
Ochrona własności intelektualnej
6 1 assessment O
Grupa: Opcje
F
Lingwistyka
Literaturoznawstwo brytyjskie i amerykańskie
Przekładoznawstwo