A A A
pl | en
A A A
pl | en

Astrophysics and Cosmology

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Astrophysics and Cosmology
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Leading discipline: Physical sciences

Programme

ISCED classification: 0533
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty związane z zaawansowanymi zagadnieniami astrofizycznymi, szeroki wybór przedmiotów fakultatywnych pozwala na indywidualny dobór przedmiotów. Studenci mają także możliwość korzystania z przedmiotów oferowanych na kierunku Fizyka Teoretyczna, Astronomia i Informatyka Stosowana.

Graduation

Pozytywna ocena z pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego

Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wybrane zagadnienia mechaniki nieba
60 5 exam O
Metody numeryczne I
60 6 graded credit F
4 - assessment O
Przedmiot humanistyczny
60 5 assessment O
Seminarium astrofizyczne I
30 3 assessment O
General Theory of Relativity
60 6 exam O
Mechanika klasyczna
90 8 exam F
Elektrodynamika klasyczna
90 8 exam F
Podstawy fizyki jądrowej
45 4 exam F
Matematyczne metody fizyki i astrofizyki II
60 5 exam F
Pracownia Astronomii Praktycznej
45 4 graded credit F
Wnętrza gwiazd
60 6 exam F
Foreign language course
O

Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Seminarium astrofizyczne II
30 3 assessment O
Język Fortran 90/95
60 5 graded credit F
Mechanika kwantowa
60 6 exam F
Fizyka statystyczna
60 5 exam F
Podstawy fizyki fazy skondensowanej
45 4 exam F
Język C++
45 4 exam F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 exam F
Wstęp do astrofizyki wysokich energii
60 5 exam F
Zaawansowane techniki programowania obiektowego w C++
30 4 assessment F
Astrofizyka teoretyczna II (relatywistyczna)
60 4 exam F
Podstawy astrofizyki i astronomii
60 3 exam F
Symulacje komputerowe
60 6 graded credit F
Soczewkowanie grawitacyjne
30 3 assessment F
Języki obliczeń symbolicznych
60 5 graded credit F
Kosmologia teoretyczna
60 6 exam O
Foreign language course
O
Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Czarne dziury
60 6 assessment O
Budowa I ewolucja gwiazd
60 6 exam O
Radioastronomia
60 4 exam F
Fizyka ośrodka międzygwiazdowego
60 4 exam F
Wykład specjalistyczny III
30 3 assessment O
Seminarium astrofizyczne III
30 3 assessment O
Do końca 4 semestru studiów studenci maja obowiązek uzyskać co najmniej 5ECTS za przedmioty humanistyczne lub społeczne ogólnouniwersyteckie oraz zaliczyć co najmniej jeden przedmiot kierunkowy prowadzony w języku angielskim. Zaliczenie pracowni magisterskiej odbywa się po uzyskaniu przez studenta pozytywnej oceny pracy dyplomowej.
Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Magister Laboratory Class
15 18 assessment O
Hydrodynamika
45 4 exam O
Wybrane zagadnienia astrofizyki wysokich energii
60 4 exam F
Wykład specjalistyczny IV
30 3 assessment F
Seminarium astrofizyczne IV
30 3 assessment O