A A A
pl | en
A A A
pl | en

Physics

Basic information

Faculty name: Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science
Major name: Physics
Level: second cycle
Profile: General academic
Form: full-time degree programme
Language of study: polish
Discipline: Physical sciences

Programme

ISCED classification: 0533
Number of semesters: 4
Professional title awarded to graduates: magister

Description of the program implementation

W ramach toku studiów student realizuje przedmioty z zakresu fizyki, stopniowo koncentrując się na wybranej dziedzinie fizyki. Istnieją dwie ścieżki kształcenia, teoretyczna i doświadczalna. Studenci deklarują wybór tych ścieżek bezpośrednio po zakwalifikowaniu na studia. Deklarując ścieżkę teoretyczną, studenci mają dodatkowo możliwość wyboru anglojęzycznej ścieżki kształcenia. Ponadto studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień nauczycielskich, mogą w ramach przedmiotów fakultatywnych realizować przedmioty będące częścią wymagań do uzyskania takach uprawnień. Studenci zainteresowani uzyskaniem uprawnień nauczycielskich, mogą dodatkowo, po zaliczeniu bloku przedmiotów pedagogicznych w Studium Pedagogicznym UJ, realizować przedmioty właściwe dla sekcji nauczycielskiej.

Graduation

praca dypolmowa, egzamin dyplomowy

Przedmioty obowiązkowe ujęte są w grupach opisujących ścieżki "fizyka doświadczalna", "fizyka teoretyczna", a także w opisie "sekcji nauczycielskiej". Kursami obowiązkowymi są również przedmioty Szkolenie BHP (semestr 1), Ochrona własności intelektualnej II (semestr 2), a także Język angielski (semestry 1 i 2). Student zobowiązany jest zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych za minimum 5 ECTS (student sam wybiera konkretne przedmioty) oraz co najmniej jeden przedmiot kierunkowy za minimum 5 ECTS w języku obcym. Przedmioty obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi w stopniu umożliwiającym uzyskanie w trakcie studiów określonej w programie minimalnej, sumarycznej liczby punktów ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z kursów zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
4 - assessment O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2 exam F
Filozofia fizyki
30 3 exam F
Financial instruments and pricing
60 6 exam F
Język Python
60 5 graded credit F
Makromolekuły
30 3 exam F
Nowoczesne detektory cząstek
30 3 exam F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 1)
30 2 assessment F
Roztwory stałe i termodynamika defektów w ciele stałym
30 3 exam F
Numerical methods
60 5 exam F
Metody numeryczne w fizyce finansowej
60 6 exam F
Teoria macierzy przypadkowych z zastosowaniami
30 3 exam F
Physics methods in systems biology
60 6 exam F
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3 exam F
Finite Temperature Field Theory
30 3 exam F
Quantum Chaos: from hydrogen atom to many body physics
30 3 exam F
Topologiczne stany materii
60 6 exam F
Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności
30 3 assessment F
Zaawansowane metody analizy danych
45 4 graded credit F
Charakterystyka materiałów za pomocą światła
30 3 exam F
Kryształy czasowe
30 3 exam F
Wykład monograficzny A
30 3 exam F
Green Energy
30 3 exam F
Foreign language course
O
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Sekcja nauczycielska

Przedmioty obowiązkowe ujęte są w grupach opisujących ścieżki "fizyka doświadczalna", "fizyka teoretyczna", a także w opisie "sekcji nauczycielskiej". Kursami obowiązkowymi są również przedmioty Szkolenie BHP (semestr 1), Ochrona własności intelektualnej II (semestr 2), a także Język angielski (semestry 1 i 2). Student zobowiązany jest zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych za minimum 5 ECTS (student sam wybiera konkretne przedmioty) oraz co najmniej jeden przedmiot kierunkowy za minimum 5 ECTS w języku obcym. Przedmioty obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi w stopniu umożliwiającym uzyskanie w trakcie studiów określonej w programie minimalnej, sumarycznej liczby punktów ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z kursów zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Protection of intellectual property II
4 1 assessment O
Alumnus on the Job Market
30 3 graded credit F
Analiza szeregów czasowych
30 4 exam F
Biofizyka błon biologicznych
30 3 exam F
Biosensory
15 2 exam F
Elektronika plastikowa i organiczna
45 6 exam F
Informatyka kwantowa
60 6 exam F
Język Fortran 90/95
60 5 graded credit F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 exam F
Promieniowanie jądrowe w diagnostyce medycznej
30 3 exam F
Promieniowanie synchrotronowe – zastosowania
30 3 exam F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 exam F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 2)
30 2 assessment F
Wystąpienia publiczne
15 2 graded credit F
Risk management
60 6 exam F
Wprowadzenie do teorii materii skondensowanej
60 6 exam F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 exam F
Wprowadzenie do teorii pola
45 5 exam F
Numerical calculations using Mathematica
30 2 exam F
Elementy fizyki najprostszych cząsteczek
30 3 exam F
Kwantowe sieci tensorowe
60 5 exam F
Fizyka a społeczeństwo
30 3 assessment F
Wybrane zagadnienia współczesnej astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych
30 3 exam F
Spektroskopia alfa, beta i gamma - praktyczne wprowadzenie
60 4 assessment F
Alternatywne teorie grawitacji
15 2 exam F
Metody analizy funkcjonalnej w fizyce
15 2 exam F
Wprowadzenie do konforemnych i całkowalnych teorii pola
30 3 exam F
Wprowadzenie do teorii strun i korespondencji AdS/CFT
30 3 exam F
Wykład monograficzny B
30 3 exam F
Ion beam therapy
45 4 exam F
Kwantowe przejścia fazowe dla każdego
30 3 exam F
Relativistic heavy ion collisions - experimental tools
60 6 exam F
Garaż złożoności - Laboratorium Kreatywności II
30 3 assessment F
Współczesne zagadnienia fizyki kryształów
30 3 exam F
Mechanics of materials
30 3 exam F
Introduction to Quantum Gravity
30 3 exam F
Foreign language course
O
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Sekcja nauczycielska

Przedmioty obowiązkowe ujęte są w grupach opisujących ścieżki "fizyka doświadczalna", "fizyka teoretyczna", a także w opisie "sekcji nauczycielskiej". Kursami obowiązkowymi są również przedmioty Szkolenie BHP (semestr 1), Ochrona własności intelektualnej II (semestr 2), a także Język angielski (semestry 1 i 2). Student zobowiązany jest zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych za minimum 5 ECTS (student sam wybiera konkretne przedmioty) oraz co najmniej jeden przedmiot kierunkowy za minimum 5 ECTS w języku obcym. Przedmioty obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi w stopniu umożliwiającym uzyskanie w trakcie studiów określonej w programie minimalnej, sumarycznej liczby punktów ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z kursów zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wykład humanistyczny
30 3 exam O
Analiza komputerowa obrazów mikroskopowych (warsztaty)
15 2 exam F
Filozofia fizyki
30 3 exam F
Financial instruments and pricing
60 6 exam F
Język Python
60 5 graded credit F
Makromolekuły
30 3 exam F
Nowoczesne detektory cząstek
30 3 exam F
Roztwory stałe i termodynamika defektów w ciele stałym
30 3 exam F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 1)
30 2 assessment F
Numerical methods
60 5 exam F
Metody numeryczne w fizyce finansowej
60 6 exam F
Teoria macierzy przypadkowych z zastosowaniami
30 3 exam F
Metody nowoczesnej spektroskopii molekularnej
30 3 exam F
Physics methods in systems biology
60 6 exam F
Finite Temperature Field Theory
30 3 exam F
Quantum Chaos: from hydrogen atom to many body physics
30 3 exam F
Topologiczne stany materii
60 6 exam F
Garaż Złożoności - Laboratorium Kreatywności
30 3 assessment F
Charakterystyka materiałów za pomocą światła
30 3 exam F
Kryształy czasowe
30 3 exam F
Wykład monograficzny A
30 3 exam F
Zaawansowane metody analizy danych
45 4 graded credit F
Green Energy
30 3 exam F
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna

Przedmioty obowiązkowe ujęte są w grupach opisujących ścieżki "fizyka doświadczalna", "fizyka teoretyczna", a także w opisie "sekcji nauczycielskiej". Kursami obowiązkowymi są również przedmioty Szkolenie BHP (semestr 1), Ochrona własności intelektualnej II (semestr 2), a także Język angielski (semestry 1 i 2). Student zobowiązany jest zrealizować kursy z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych za minimum 5 ECTS (student sam wybiera konkretne przedmioty) oraz co najmniej jeden przedmiot kierunkowy za minimum 5 ECTS w języku obcym. Przedmioty obowiązkowe należy uzupełnić kursami fakultatywnymi w stopniu umożliwiającym uzyskanie w trakcie studiów określonej w programie minimalnej, sumarycznej liczby punktów ECTS. Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego kierownik studiów decyduje, które z kursów zostaną uruchomione w danym roku. Przedmioty już zrealizowane na studiach I stopnia nie mogą być ponownie realizowane na studiach II stopnia.

Subject Number of hours ECTS points Form of verification
Wykład humanistyczny
30 3 exam O
Alumnus on the Job Market
30 3 graded credit F
Analiza szeregów czasowych
30 4 exam F
Biofizyka błon biologicznych
30 3 exam F
Biosensory
15 2 exam F
Elektronika plastikowa i organiczna
45 6 exam F
Informatyka kwantowa
60 6 exam F
Język Fortran 90/95
60 5 graded credit F
Materia przychodząca z kosmosu
15 2 exam F
Promieniowanie jądrowe w diagnostyce medycznej
30 3 exam F
Promieniowanie synchrotronowe – zastosowania
30 3 exam F
Rekonfigurowalne układy FPGA
60 6 exam F
Seminarium: Chaos i informacja kwantowa (cz. 2)
30 2 assessment F
Wystąpienia publiczne
15 2 graded credit F
Zastosowanie nanotechnologii w przemyśle, biologii i medycynie
30 3 exam F
Risk management
60 6 exam F
Wprowadzenie do teorii materii skondensowanej
60 6 exam F
Wprowadzenie do teorii pola
45 5 exam F
Energia jądrowa: fakty i mity
30 3 exam F
Numerical calculations using Mathematica
30 2 exam F
Elementy fizyki najprostszych cząsteczek
30 3 exam F
Kwantowe sieci tensorowe
60 5 exam F
Fizyka a społeczeństwo
30 3 assessment F
Wybrane zagadnienia współczesnej astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych
30 3 exam F
Spektroskopia alfa, beta i gamma - praktyczne wprowadzenie
60 4 assessment F
Alternatywne teorie grawitacji
15 2 exam F
Metody analizy funkcjonalnej w fizyce
15 2 exam F
Wykład monograficzny B
30 3 exam F
Ion beam therapy
45 4 exam F
Kwantowe przejścia fazowe dla każdego
30 3 exam F
Relativistic heavy ion collisions - experimental tools
60 6 exam F
Garaż złożoności - Laboratorium Kreatywności II
30 3 assessment F
Współczesne zagadnienia fizyki kryształów
30 3 exam F
Mechanics of materials
30 3 exam F
Wprowadzenie do konforemnych i całkowalnych teorii pola
30 3 exam F
Wprowadzenie do teorii strun i korespondencji AdS/CFT
30 3 exam F
Introduction to Quantum Gravity
30 3 exam F
Fizyka doświadczalna
Fizyka teoretyczna
Sekcja nauczycielska